Lupapalveluauto Hankasalmella (kunnantalon edustalla) joka kuukauden ensimmäisen parillisen viikon perjantaina klo 9.15-11.30 ja 12.30-15.00.

 

Ajanvaraus arkisin klo 9 - 12 numerosta 029 541 9800 tai www.poliisi.fi/ajanvaraus.

 

Hankasalmen kunta hakee toistaiseksi voimassa olevaan perusopetuksen päätoimiseen tehtävään tuntiopettajaa. Opetettavat aineet ovat ruotsi ja englanti. Tuntiopettajan pääasiallinen toimipaikka tulee olemaan Hankasalmen kunnan Kuuhankaveden koulu, joka on noin 320 oppilaan yhtenäiskoulu. Tarvittaessa opetusta voi olla myös muilla kunnan alaluokkien kouluilla. Työ alkaa 1.8.2015.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.

Tehtävään valitulta edellytetään molempien opetettavien kelpoisuutta. Eduksi luetaan kokemus tieto- ja viestintätekniikan käytöstä opetuksessa sekä kelpoisuus muiden aineiden opetukseen.

Palkkaus OVTES:n mukaan. Valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. Hakuaika päättyy 24.3.2015 klo 12.00

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköisesti (www.kuntarekry.fi). Kirjallisesti toimitetut hakemukset osoitteeseen: Hankasalmen kunta, Koulutoimisto, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Hankasalmen ympäristölautakunnan jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen 16.4.2013, 23 §, kuiva- ja biojätteen kuljetuksen osalta.  Ympäristölautakunnan päätös on luettavissa Internetissä www.hankasalmi.fi, ja lautakunnan päätökseen ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen voi tutustua kunnanvirastolla ympäristötoimistossa.  Lautakunta käsittelee asian uudelleen.

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen voi järjestää kiinteistön haltija tai kunta.   Hankasalmella on vuodesta 2006 alkaen ollut käytössä ns. sekajärjestelmä: Kiinteistön haltijan järjestämä kuivajätteen kuljetus toimii koko kunnan alueella.  Haja-asutusalueilla on lisäksi käytössä kunnan järjestämä kuivajätteen aluekeräyspisteverkosto.  Biojätteen osalta kiinteistön haltija järjestää jätteen kuljetuksen. 

Jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta on tilaisuus esittää kirjallisia mielipiteitä 5.3.-2.4.2015 välisenä aikana ympäristölautakunnalle osoitteella Hankasalmen kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi. 

Lisätietoja asiasta antavat ympäristönsuojelusihteeri (014 2671 319) ja kiinteistöjohtaja (014 2671 485).

HANKASALMEN KUNTA Ympäristölautakunta

Hankasalmen kunnanvirasto, osoite Keskustie 41, 41520 Hankasalmi

avoinna klo 9.00–15.00, torstaisin klo 9.00–16.15 (torstaina 2.4. ja torstaina 18.6. suljetaan klo 14.00) Kunnanvirasto pidetään suljettuna seuraavina aikoina: 15.5.2015,  29.6. – 12.7.2015  ja  23.-31.12.2015.

Kunnan puhelinvaihde (014) 2671 000

kunnan kotisivut: www.hankasalmi.fi sähköpostiosoitteet: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., kunnan virallinen sähköpostiosoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TOIMIELINTEN KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO VUONNA 2015

Kunnanvaltuusto

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti monitoimitalossa, os. Kirkkotie 3, 41520 Hankasalmi. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta kunnan www-sivuilla ja Hankasalmen Sanomissa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimistosihteerin virkahuoneessa kokouksen jälkeisenä torstaina klo 9-15 ja jos silloin on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

Kunnanhallitus

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo 16.00 alkaen kunnanvirastotalon kokoushuoneessa. Seuraavat  kokoukset pidetään 9.3., 23.3., 30.3., 21.4., 11.5., 1.6. ja 15.6. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimistosihteerin virkahuoneessa kutakin kokousta seuraavana maanantaina klo 9-15 ja jos silloin on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävinä kunnanvirastolla kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

Sivistyslautakunta

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 2. tiistaina. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimistosihteerin huoneessa kokousta seuraavana tiistaina klo 9-15 tai jos se on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

Perusturvalautakunta

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä torstaina. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä julkisten asioiden osalta perusturvajohtajan huoneessa kokouksen jälkeisen viikon maanantaina klo 9-13 tai viraston ollessa suljettuna tätä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä.

Ympäristölautakunta

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 3. tiistaina. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimistosihteerin huoneessa seuraavan viikon maanantaina klo 9-15 ja jos silloin on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

Rakennus- ja valvontalautakunta

Kokoukset pidetään tarvittaessa torstaisin klo 9.00 alkaen. Pöytäkirjat pidetään yleisesti näh¬tävänä toimistosihteerin huoneessa ja lautakunnan myöntämät lupapäätökset julkipantuna kokousta seuraavan viikon maanantaina ja päätöksien antopäivä on tiistai.

Toimielinten esityslistat (lukuunottamatta tarkastuslautannan esityslistoja) ja pöytäkirjat julkisten asioiden osalta julkaistaan kunnan kotisivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päätöksiä tehneellä viranhaltijalla. Kunnanjohtajan, sivistystoimenjohtajan, kiinteistöjohtajan, perusturvajohtajan ja teknisen päällikön julkiset päätökset julkaistaan kunnan kotisivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/

Hankasalmella 26.2.2015

KUNNANHALLITUS

Hankasalmen kunnassa asetetaan nähtäville Kynsiveden alueen rantaosayleiskaavan muutos

Kärkkäälän kylässä, Lotakko RN:o 29:19 nimisellä kiinteistöllä, laaditun yleiskaavamuutoksen tavoitteena on siirtää kiinteistön loma-asunnon rakennuspaikka paremmin rakentamiseen soveltuvalle paikalle kiinteistön alueella.

Kaavaluonnos osallistumis- ja arviointisuunnitelmineen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan jäsenten ja kaavoitukseen osallisten kuulemista varten julkisesti nähtävillä 23.02.2015 - 12.03.2015 välisellä ajalla Hankasalmen kunnanvirastossa, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.hankasalmi.fi

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta.  Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävillä oloaikana Hankasalmen kunnanhallitukselle.

Lisätietoja yleiskaavan muutoksesta antaa kaavoittaja Tiina Pellinen puh 040 8428582 

Kynsiveden alueen rantaosayleiskaavan muutos

Kaavamuutoskartta

HANKASALMEN KUNTA

 

Hankasalmen kunta julistaa haettavaksi vapaa-ajan palveluiden toiminta-avustukset vuodelle 2015.

Hakemus tulee osoittaa joko liikunta-, kulttuuri- tai nuorisopalveluille.

Avustusten haku päättyy ma 16.3.2015 klo 15.00, johon mennessä hakemukset tulee toimittaa kunnanvirastoon, os. Keskustie 41, 41520 HANKASALMI.

Lisätietoja ja ohjeita avustuksen hakuun löydät alla olevasta linkistä:

http://www.hankasalmi.fi/avustukset/hallinto-ja-talous/avustukset