Vesilain mukainen päätös (pdf)

 

 

Keskiviikkona kesäkuun 25. päivänä 2014 klo 9.00 Hankasalmen kunnanvirastolla pidettävällä kokouksella aloitetaan Hankasalmen rakennus ja valvontalautakunnan tiejaoston toimitus, joka koskee Läheviidan yksityistien vuosikokouksen päätöksestä rakennus ja valvontalautakunnan tiejaostolle tehtyä  valitusta.

Tähän tilaisuuteen kutsutaan saapumaan Läheviidan yksityistien vuosikokouksen päätöksistä valituksen tehneet Ida Kauppinen, Erkki Matilainen, Martti Hantunen, likka Kauppinen ja Pekka Ilomäki.
Läheviidan tiehoitokunta koostuu osasta tämän valituksen tehneistä henkilöistä jotka ovat jo kutsuttuna tähän toimituskokoukseen.
Samalla huomautetaan, että asianosaisen poissaolo ei estä toimituksen suorittamista.

 
Hankasalmella 9 päivä kesäkuuta 2014

 
RAKENNUS JA VALVONTALAUTAKUNTA
Tiejaosto

 

Hannu Hyyryläinen                                                    Markku Saikkonen

Puheenjohtaja                                                            Tiejaoston sihteeri

 


Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee Hangan lavalla järjestettäviä kesätansseja 24.5.-30.8.2014 välisenä aikana.  Päätökseen voi tutustua kunnanvirastolla ympäristötoimistossa.

Oikeus valittaa päätöksestä on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Päätöksen antopäivä on 9.6.2014.  Valituskirjelmä toimitetaan 10.7.2014 mennessä osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

 

 

Hankasalmella 6.6.2014


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta
Keskustie 41
41520 Hankasalmi

 

 

Kihveli Soikoon ry on jättänyt ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.  Ilmoitus koskee Kihveli soikoon ry:n järjestämää festivaalia 18.-20.7.2014 Hankasalmen asemalla asema-alueella, makasiinirakennuksessa ja Kihvelinavetassa.  Makasiinirakennuksessa järjestetään ohjelmaa lisäksi satunnaisina päivinä heinäkuussa, ainakin 16.7. ja 17.7.2014.    

Asiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa. Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on tilaisuus esittää kirjallinen mielipide asiasta 23.6.2014 klo 15 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319).

 

Hankasalmella 6.6.2014


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

 

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee Hankasalmen leirikeskuksessa (Hankasalmentie 396) järjestettäviä Juhannusseuroja 20. ja 21.6.2014.  Päätökseen voi tutustua kunnanvirastolla ympäristötoimistossa.

Oikeus valittaa päätöksestä on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Päätöksen antopäivä on 30.5.2014.  Valituskirjelmä toimitetaan viimeistään 30.6.2014 osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

 

 

Hankasalmella 28.5.2014


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta
Keskustie 41
41520 Hankasalmi

 

 

Hannele Sauna-aho hakee ympäristölupaa maidontuotannon laajentamiselle Hankasalmen kunnan Kuuhankaveden kylän Peltolan tilalla (RN:o 7:34). Lannan varastointitilaa rakennetaan lisää. Kuulutus on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla 22.5.- 23.6.2014 välisenä aikana.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa. Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 23.6.2014 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

 

Hankasalmella 22.5.2014

 

Hankasalmen kunta

Rakennus- ja valvontalautakunta