Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee Hankasalmen asemankylällä järjestettävää Kihveli Soikoon tapahtumaa heinäkuun 2014 aikana.  Varsinainen festivaali järjestetään 18.-20.7.2014.  Päätökseen voi tutustua kunnanvirastolla ympäristötoimistossa.

Oikeus valittaa päätöksestä on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Päätöksen antopäivä on 26.6.2014.  Valituskirjelmä toimitetaan 28.7.2014 mennessä osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

  

Hankasalmella 25.6.2014


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

 

 

Hankasalmen kunnanvirasto (myös puhelinvaihde) pidetään suljettuna 30.6.–13.7.2014 välisen ajan.


Kiireellisiä asioita varten on järjestetty seuraavat palvelut:

Sosiaalitoimen päivystysnumero sulkuviikoilla on 014 2671 224 klo 9-15, jota kautta hoidetaan kiireelliset sosiaalityöhön ja lastensuojeluun liittyvät asiat.
 
Soittoaikana klo 9-10 vastataan numeroista 014 2671 284 ja 014 2671 225.

 

Lomituspalvelut klo 9-15

014 2671 962, 014 2671 961, 014 2671 260

 

Ympäristötoimen päivystysnumero vika-asioissa 014 2671 952.

 

Rakennusvalvonta 30.6.–4.7. 014 2671 264.

 

Kunnan viralliset kuulutukset on nähtävänä pääkirjastossa, Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi, kirjaston aukioloaikoina.

 

Kuntaan tulevan postin voi jättää pääoven lähellä olevaan postilaatikkoon.
 


KUNNANHALLITUS

 

 

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla Kirkkotie 3, maanantaina 16.6.2014 klo 18.00

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

18 § Vuodelta 2013 laadittavan arviointikertomuksen hyväksyminen

19 § Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

20 § Rakennuspäällikön nimikkeen muuttaminen tekniseksi päälliköksi

21 § Säkinmäen vesihuolto-osuuskunnan verkoston laajennuksen toiminta-alue

22 § Tarjouksen hyväksyminen Hankasalmen kunnan metsien hoidosta vuodelle 2014

23 § Asumispalveluista perittävät maksut

24 § Henkilöstökertomuksen hyväksyminen vuodelta 2013

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa 18.6.2014.

 

Hankasalmella 12.6.2014


Esko Repo
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Vesilain mukainen päätös (pdf)

 

 

Keskiviikkona kesäkuun 25. päivänä 2014 klo 9.00 Hankasalmen kunnanvirastolla pidettävällä kokouksella aloitetaan Hankasalmen rakennus ja valvontalautakunnan tiejaoston toimitus, joka koskee Läheviidan yksityistien vuosikokouksen päätöksestä rakennus ja valvontalautakunnan tiejaostolle tehtyä  valitusta.

Tähän tilaisuuteen kutsutaan saapumaan Läheviidan yksityistien vuosikokouksen päätöksistä valituksen tehneet Ida Kauppinen, Erkki Matilainen, Martti Hantunen, likka Kauppinen ja Pekka Ilomäki.
Läheviidan tiehoitokunta koostuu osasta tämän valituksen tehneistä henkilöistä jotka ovat jo kutsuttuna tähän toimituskokoukseen.
Samalla huomautetaan, että asianosaisen poissaolo ei estä toimituksen suorittamista.

 
Hankasalmella 9 päivä kesäkuuta 2014

 
RAKENNUS JA VALVONTALAUTAKUNTA
Tiejaosto

 

Hannu Hyyryläinen                                                    Markku Saikkonen

Puheenjohtaja                                                            Tiejaoston sihteeri

 


Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee Hangan lavalla järjestettäviä kesätansseja 24.5.-30.8.2014 välisenä aikana.  Päätökseen voi tutustua kunnanvirastolla ympäristötoimistossa.

Oikeus valittaa päätöksestä on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Päätöksen antopäivä on 9.6.2014.  Valituskirjelmä toimitetaan 10.7.2014 mennessä osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

 

 

Hankasalmella 6.6.2014


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta
Keskustie 41
41520 Hankasalmi