Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee Hankasalmen leirikeskuksessa (Hankasalmentie 396) järjestettäviä Juhannusseuroja 20. ja 21.6.2014.  Päätökseen voi tutustua kunnanvirastolla ympäristötoimistossa.

Oikeus valittaa päätöksestä on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Päätöksen antopäivä on 30.5.2014.  Valituskirjelmä toimitetaan viimeistään 30.6.2014 osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

 

 

Hankasalmella 28.5.2014


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta
Keskustie 41
41520 Hankasalmi

 

 

Hannele Sauna-aho hakee ympäristölupaa maidontuotannon laajentamiselle Hankasalmen kunnan Kuuhankaveden kylän Peltolan tilalla (RN:o 7:34). Lannan varastointitilaa rakennetaan lisää. Kuulutus on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla 22.5.- 23.6.2014 välisenä aikana.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa. Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 23.6.2014 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

 

Hankasalmella 22.5.2014

 

Hankasalmen kunta

Rakennus- ja valvontalautakunta

 

 

Hankasalmen Hanka ry on jättänyt ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Hankasalmen Hanka ry:n järjestämiä tanssi-iltoja 24.5.-30.8.2014 Hangan lavalla. Tansseja järjestetään 16 iltana, pääosin lauantaisin klo 20-2.00.

 

Asiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa. Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on tilaisuus esittää kirjallinen mielipide asiasta 2.6.2014 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

 

Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319).

 

 

Hankasalmella 12.5.2014

 

Hankasalmen kunta

Rakennus- ja valvontalautakunta

 

 

Hankasalmen kunta vuokraa

VENEPAIKAT

seuraavasti. Vuonna 2013 venepaikan vuokranneille on lähetetty venepaikkamaksulomakkeet, jotka on maksettava viimeistään 20.05.2014 säilyttääkseen venepaikkaoikeutensa 2014.

Venepaikkamaksu laituri- ja venepaikoissa vuodelle 2014 on kelluvalta veneeltä 60,48 € + arvonlisävero 24 % eli yhteensä 75,00 € ja soutuveneeltä 20,16 € + arvonlisävero 24 % eli yhteensä 25,00 €.

Vapaita venepaikkoja voi tiedustella ympäristötoimistosta.

Veneiden pito muualla rakennuskaava-alueella kunnan omistamilla ranta-alueilla kuin veneiden pitoon osoitetuissa paikoissa on kielletty.


Hankasalmi  8.5.2014

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


Hankasalmen kunnanvirasto, osoite Keskustie 41, 41520 Hankasalmi
avoinna klo 9.00–15.00, torstaisin klo 9.00–16.15 (torstaina 19.6. suljetaan klo 14.00)
Kunnanvirasto pidetään suljettuna 30.6. – 13.7.2014 välisen ajan.

Kunnan puhelinvaihde (014) 2671 000
 
kunnan kotisivut: www.hankasalmi.fi
sähköpostiosoitteet: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.,
kunnan virallinen sähköpostiosoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Toimielinten kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänäpito vuonna 2014

Kunnanvaltuusto
Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti monitoimitalossa, os. Kirkkotie 3, 41520 Hankasalmi. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta kunnan www-sivuilla ja Hankasalmen Sanomissa.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimistosihteerin virkahuoneessa kokouksen jälkeisenä torstaina klo 9-15.

Kunnanhallitus
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo 16.00 alkaen kunnanvirastotalon kokoushuoneessa. Seuraavat  kokoukset pidetään 10.3., 31.3., 10.4., 28.4., 12.5., 26.5. ja 16.6.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimistosihteerin virkahuoneessa kutakin kokousta seuraavana maanantaina klo 9-15 ja jos silloin on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä kunnanvirastolla kokousta seuraavana tiistaina. Tiistain ollessa pyhäpäivä, asiakirjat ovat nähtävänä pyhää seuraavana arkipäivänä.

Sivistyslautakunta
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 2. tiistaina.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimistosihteerin huoneessa kokousta seuraavana tiistaina klo 9-15 tai jos se on pyhä, seuraavana arkipäivänä.

Perusturvalautakunta
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä torstaina.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä julkisten asioiden osalta perusturvajohtajan huoneessa kokouksen jälkeisen viikon maanantaina klo 9-13 tai viraston ollessa suljettuna tätä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä.

Ympäristölautakunta
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 3. tiistaina. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seuraavan viikon maanantaina klo 9-15 ja jos silloin on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

Rakennus- ja valvontalautakunta
Kokoukset pidetään tarvittaessa torstaisin klo 9.00 alkaen. Pöytäkirjat pidetään yleisesti näh¬tävänä ja lautakunnan myöntämät lupapäätökset julkipantuna kokousta seuraavan viikon maanantaina ja päätöksien antopäivä on tiistai.

Toimielinten esityslistat (lukuunottamatta tarkastuslautannan esityslistoja) ja pöytäkirjat julkisten asioiden osalta julkaistaan kunnan kotisivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päätöksiä tehneellä viranhaltijalla. Kunnanjohtajan, sivistystoimenjohtajan, kiinteistöjohtajan, perusturvajohtajan ja rakennuspäällikön julkiset päätökset julkaistaan kunnan kotisivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/


Hankasalmella 5.3.2014

KUNNANHALLITUS