Hankasalmen riistanhoitoyhdistys ry on jättänyt ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi Hankasalmen kunnassa Lintusyrjän alueella sijaitsevalle ampumaradalle.  Ampumaradalla on käytössä kivääri- ja pistooliradat.  Haulikkorata on suljettu, ja kivääriampumakopin äänieristystä on parannettu.  Hakemuksessa esitetään radan aukioloajoiksi touko-lokakuussa tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9-21, lauantaisin klo 10-16 ja sunnuntaisin klo 12-16.  Hakemuksen käsittelyn yhteydessä tarkastellaan erityisesti melupäästöjä ja päästöjä maaperään. 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa kuulutusaikana 25.1.-26.2.2018. Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.   Niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta. 

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 26.2.2018 klo 16.15 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai sähköisesti osoitteella sirpa.peitsenheimo-aarnio(at)hankasalmi.fi.

 

Hankasalmella 23.1.2018

Hankasalmen kunta Rakennus- ja valvontalautakunta