KUULUTUS

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15.8.2019 Nro 19/0875/2, diaarinumero 00896/19/2299

 

Asia 

Kunnallisasiaa koskeva valitus asiassa Hankasalmen kunnan jätehuollon järjestäminen

 

Asianosaiset


Valittajat:

Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy, Hankasalmi
Sydän-Suomen Kuljetus Oy, Laukaa
Laukaan Puhtaanapito Oy, Laukaa
Tulla Ky, Kangasniemi
Seppo Tapio Jormakka, Hankasalmi


 
Päätös, josta valitetaan

Hankasalmen kunnanvaltuuston päätös 18.3.2019 § 2

 

Käsittely hallinto-oikeudessa

Vaatimukset hallinto-oikeudessa:

Hankasalmen Puhtaanapitopalvelut Oy ja sen asiakumppanit ovat yhteisessä valituskirjelmässään vaatineet kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista ja päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta Sydän-Suomen Kuljetus Oy:n, Laukaan Puhtaanapito Oy:n ja Tulla Ky:n tekemänä.

Hallinto-oikeus kumoaa Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy:n ja Seppo Tapio Jormakan valituksesta kunnanvaltuuston päätöksen.

 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


Hankasalmella 20.8.2019

KUNNANHALLITUS