Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 17.11.2017  Nro 17/0722/3,  diaarinumero  01707/16/2299

 

Asia:  Kunnallisasiaa koskeva valitus

 

Asianosaiset: 

Valittaja Stora Enso Oyj

 

Päätös, josta valitetaan:

Hankasalmen kunnanhallituksen päätös 1.8.2016 § 131

 

 

Käsittely hallinto-oikeudessa:

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Stora Enso Oyj on vaatinut kunnanhallituksen päätöksen kumoamista.

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus ei tutki Stora Enso Oyj:n selityksessään esittämää uutta, kuulemista koskevaa valitusperustetta.

Hallinto-oikeus tutkii valituksen muilta osin ja kumoaa kunnanhallituksen päätöksen 1.8.2016 § 131.

 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

Hankasalmella 20.11.2017

KUNNANHALLITUS