Ympäristölautakunta on vahvistanut Hankasalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi.

 

Hankasalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Kartta Hankasalmen pohjavesialueista

Riskienarviointitaulukko

Lakiotteita