Ympäristölautakunta on kokouksessaan 21.11.2017 § 69 päättänyt vesihuoltolaitoksen maksujen korotuksista. Maksujen korotukset koskevat vesiliittymien perusmaksuja. Pienempiä tarkastuksia on tehty mittarien tarkastusmaksuihin ja hinnastoon on lisätty lisävesimittarimaksu, vesimittarin luentamaksu sekä venttiilin sulkemis- ja avaamismaksut. Vesiosuuskuntien alennusten poistuessa vesiosuuskunnat voivat hakea kunnanhallitukselta vastaavansuuruista toiminta-avustusta. Hinnasto tulee voimaan 1.1.2018 alkaen.

Hinnasto