Ville Jauhiainen on jättänyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle maastoliikennelain 30 §:n mukaisen hakemuksen, joka koskee jäärataharjoittelua moottoripyörillä Kuuhankaveden Viinikkalanselän jäällä.  Harjoituksia järjestetään 10.12.2017 – 30.3.2018, klo 12-15 lauantaisin ja sunnuntaisin sekä tarvittaessa kahtena arkipäivänä. 

Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea ja niillä joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus, on tilaisuus ilmaista kirjallisesti mielipiteensä asiasta 16.10.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

 

Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri

Sirpa Peitsenheimo-Aarnio,

puh.   014 2671 319.

 

Hankasalmella 18.9.2017

Hankasalmen kunta

Rakennus- ja valvontalautakunta