Ville Jauhiainen on jättänyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle maastoliikennelain 30 §:n mukaisen hakemuksen, joka koskee jäärataharjoittelua enintään viidellä moottoripyörällä Kuuhankaveden Viinikkalanselän jäällä.  Harjoituksia järjestetään 10.12.2018 – 30.3.2019, ajoittain tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo 12-15.   

Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea ja niillä joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus, on tilaisuus ilmaista kirjallisesti mielipiteensä asiasta 15.10.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Hakemukseen voi tutustua Hankasalmen kunnanvirastolla (Keskustie 41, 41520 Hankasalmi) ympäristötoimistossa.  Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

 

Hankasalmella 17.9.2018


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta