Ympäristönsuojelusihteeri on päätöksellään 77/2020/1 hyväksynyt Ville Jauhiaisen tekemän maastoliikennelain 30 §:n mukaisen hakemuksen, joka koskee jäärataharjoittelua moottoripyörällä Kuuhankaveden Viinikkalanselän jäällä 10.12.2020 – 11.4.2021. Harjoittelu on sallittu tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo 12–15, kuitenkin enintään 2 päivänä viikossa.
Päätös on nähtävänä 20.11.-28.12.2020 Hankasalmen kunnan verkkosivuilla (www.hankasalmi.fi).
Päätöksestä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunnalle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.


Päätös löytyy tästä.


Hankasalmella 20.11.2020
Rakennus- ja valvontalautakunta