Päätöspäivä 06.02.2018
Päätösten antopäivä 13.02.2018


2017-0407 24 §
Poikkeamispäätös (MRL 171 §)
Poikkeamishakemus hyväksytään
77-404-14-90
Lomarakennuksen, saunan ja talousrakennuksen rakentaminen

2017-0406 25 §
Poikkeamispäätös (MRL 171 §)
Poikkeamishakemus hyväksytään
77-415-5-158
Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen pysyväksi asunnoksi


Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava Hämeenlinnan
hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

 

Kunnanhallitus