Päätöspäivä 19.3.2018
Päätöksen antopäivä 26.3.2018

 

2017-0412 58 §
Poikkeamispäätös (MRL 171 §)
Poikkeamishakemus hylätään
77-401-5-66
Lomarakennuksen ja saunan rakentaminen

2017-0410 59 §
Poikkeamispäätös (MRL 171 §)
Poikkeamishakemus hyväksytään
77-417-1-16
Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen pysyväksi asunnoksi

2017-0411 60 §
Poikkeamispäätös (MRL 171 §)
Poikkeamishakemus hyväksytään
77-401-1-89
Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen pysyväksi asunnoksi

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava Hämeenlinnan
hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Kunnanhallitus