Hankasalmen kunnanvaltuusto on päätöksellään 8.6.2020 §21 hyväksynyt Armisveden ja ympäristön rantayleiskaavan muutoksen. Kunnanvaltuuston päätös on lainvoimainen.

 

Hankasalmella 15.9.2020