Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukainen


KUULUTUS  


Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan voimaantulosta


Keski-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 26.1.2018 (§ 6) maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti määrätä Keski-Suomen maakuntavaltuuston 1.12.2017 (§ 40) hyväksymän Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan tulemaan voimaan. Voimaan tullessaan Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava kumoaa Keski-Suomen maakuntakaavan, 1., 2., 3., ja 4. vaihemaakuntakaavat sekä Jämsän Länkipohjan osalta Pirkanmaan 1. maakuntakaavan.


Lisätietoja: www.keskisuomi.fi/maakuntakaavoitus


KESKI-SUOMEN LIITTO
MAAKUNTAHALLITUS