Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 13.5.2019 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  7  Sillankorvan ja Metsätähden päiväkotien johtajuusjärjestelyt

§  8  Valtuutettujen ja kunnan jäsenten tekemät aloitteet

§  9  Sakupe Oy:n osakkeiden osto

§ 10 Monetra Keski-Suomi Oy:n osakkaaksi ryhtyminen

§ 11 Monetra Oulu Oy:n osakkeiden osto

§ 12 Lisämäärärahan anominen palolaitokselle

§ 13 Lisämäärärahan anominen monitoimitalolle

§ 14 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Ristilä-  Hankasalmi kk

§ 15 Hankintaoikaisuvaatimus tarkastuspalveluiden kilpailutuksesta

§ 16 Periaatepäätös avosairaanhoidon palvelujen järjestämisestä Hankasalmella

§ 17 Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

§ 18 Valtuuston puheenjohtajan vaali

§ 19 Kunnanhallituksen vaali

§ 20 Kärkkäälän koulun myynti

 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,   pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 15.5.2019

 Hankasalmella 9.5.2019
 Tuomo Silvast
 kunnanvaltuuston puheenjohtaja