Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 10.12.2018 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  36 Täyttölupa toimistosihteerin virkaan

§ 37 Palvelusetelin arvo tehostetussa palveluasumisessa

§ 38 Vesihuoltolaitoksen peruspääoman korvaus vuodelle 2019

§ 39 Lisämääräraha Kivikoulun infran rakentamiseen

§ 40 Lisämääräraha – Metsätähti ja Toimintakeskuksen kattoremontti

§ 41 Hyvinvointikertomuksen hyväksyminen vuodelta 2018

§ 42 Kuntapaikkojen tarjoaminen oleskeluluvan saaneille turvapaikan hakijoille

§ 43 Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022

§ 44 Koulukeskuksen urakoitsijan valinta

§ 45 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta

§ 46 Sitoutuminen työterveyshuollon yhtiöiden osakkaaksi

 

 

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 13.12.2018

 

Hankasalmella 5.12.2018
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja