Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 10.6.2019 klo 18.00 alkaen

 


Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  22 Arviointikertomuksen hyväksyminen vuodelta 2018

§ 23 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018

§ 24 Henkilöstökertomuksen hyväksyminen vuodelta 2018

§ 25 Investointimääräraha koulukeskuksen rakennuttamiselle

§ 26 Kotihoidon kokonaisvaltainen kehittäminen

§ 27 Perusturvan talousarviomuutos väistötilojen kustannusten suhteen 

§ 28 Ylläpitokorjauksen rahoituksen takaaminen KOY Hankasalmen Hakalle

 

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,           pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 11.6.2019

 

Hankasalmella 6.6.2019
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja