Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 11.12.2017 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§  51 Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

§ 52 Hankasalmen kunnan hyvinvointikertomus vuodelta 2017

§ 53 Kuntapaikkojen tarjoaminen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille

§ 54 Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-   2021

§ 55 Sidonnaisuusilmoitusten käsittely

§ 56 Terveyskeskuksen, Tammirannan ja Tammelan muodostaman tilakokonaisuuden sekä Päivärannan kiinteistöjen myynti

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 14.12.2017

 

Hankasalmella 7.12.2017

Tuomo Silvast

kunnanvaltuuston puheenjohtaja