Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään  Pääkirjaston pihassa os. Rantakalliontie 3. keskiviikkona 13.5.2020 klo 18.00 alkaen.

 


Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§ 8 Vuoden 2020 talousarviomuutokset

§ 9 Op kassanhallintajärjestelmän käyttöönotto

§ 10 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

§ 11 Yhteistoimintaneuvottelujen päätöksen muutos

§ 12 Omakotikiinteistön myynti (Hilkantie 10)

§ 13 Käyttämättömien kiinteistöjen myynti

§ 14 Eron myöntäminen Anne Sundelille luottamushenkilötehtävän hoidosta

§ 15 Hankasalmen kunnan hallintosäännön muutos

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,   pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.tweb.fi/ 14.5.2020

 

Hankasalmella 7.5.2020
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja