Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Kuuhankaveden koululla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 12.3.2018 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  3 Valtuutettujen ja kunnan jäsenten tekemät aloitteet

§ 4 Kärkkäälän vesiosuuskunnan lainan takauksen jatkaminen

§ 5 Niemisjärven vesiosuuskunnan osto

§ 6 Entisen Mäkituvan asuntolan remontti

§ 7 Eron myöntäminen Matti A. Janhoselle luottamustoimista

§ 8 Hankasalmen kunnan strategian 2018 – 2021 hyväksyminen

 

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 15.3.2018


Hankasalmella 8.3.2018
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja