Siirry sisältöön

 

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään sähköisenä kokouksena maanantaina 14.12.2020 klo 18.00 alkaen. 

 

 
Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§ 40 Vastaus valtuustoaloitteeseen valtuuston kokousten striimaamiseksi

§ 41 Sidonnaisuusilmoitusten käsittely

§ 42 Määrärahojen siirto investointiohjelmassa

§ 43 Sisäinen myyntivoiton määrärahasiirto

§ 44 Talousarviomuutokset vuonna 2020 koskien valtionosuuksia ja verotuloja

§ 45 Venekosken koulun myynti

§ 46 Aseman neuvolan myynti

§ 47 Ristimäen koulun myynti

§ 48 Kirkonkylän neuvolan myynti

§ 49 Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024

§ 50 Hyvinvointikertomus vuodelta 2020

§ 51 Niemisjärven asemakaavan muutos Pienmäen asuinalueella


§ 52 Keski-Suomen liiton perussopimuksen muuttaminen

§ 53 Hankasalmen jäsenten valinta Laukaa lupa- ja valvontalautakuntaan

§ 54 Koy Hankasalmen Hakan lainan takaaminen

§ 55 Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteiden toteutuminen 2020

 

 

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,                                  pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.tweb.fi/ 15.12.2020

 

Hankasalmella 10.12.2020
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja