Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 14.5.2018 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  14 Koulukeskuksen rakentaminen

§ 15 Hankasalmen kunnan jätehuollon järjestäminen

§ 16 Niemisjärven vesiosuuskunnan osto

§ 17 Kevyen liikenteen väylähankkeen suunnittelusopimus

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 17.5.2018


Hankasalmella 9.5.2018
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja