Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 17.2.2020 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§ 1 Yhteistoimintaneuvottelujen päättäminen ja niiden johdosta tehtävät toimenpiteet

§ 2 Turvahälytysvalvonnan asiakasmaksu

§ 3 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2023

§ 4 Aseman asemakaava-alueella olevan rakennustontin osan    hinnan määrittäminen ja myynti

§ 5 Kunnan edustajan nimeäminen Sydän-Suomen jätelautakuntaan

§ 6 Valtuutettujen ja kunnan jäsenten tekemät aloitteet

§ 7 Tieran osakeantiin osallistuminen

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 19.2.2020

 

Hankasalmella 13.2.2020
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja