Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Kuuhankaveden koululla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 18.3.2019 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  1 Hankasalmen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 2019

§ 2 Hankasalmen kunnan jätehuollon järjestäminen

§ 3 Tarkastuspalveluiden kilpailutus

§ 4 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen

§ 5 Työterveyshuollon yhtiöiden osakassopimusten tiedoksi merkitseminen

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 20.3.2019

 

Hankasalmella 14.3.2019
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja