Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Kuuhankaveden koululla, os. Kirkkotie 3  torstaina 20.9.2018 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  25 Lisämäärärahan myöntäminen perusturvalautakunnalle talouden osavuosiraportin 1-6 2018 perusteella

§ 26 Mäkituvan asuntojen vuokrat

§ 27 Lyhytaikaisen laitoshoidon muutos

§ 28 Täyttöluvan hakeminen rehtorin virkaan 1.1.2019 alken

§ 29 Sivistyspalveluiden organisaatiorakenteen kehittäminen

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 27.9.2018

 

Hankasalmella 13.9.2018
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja