Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 21.10.2019 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§  33 Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito

§ 34 Tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020

§ 35 Kuopion Energian ja Savon Voiman fuusio

§ 36 Vesihuoltolaitoksen peruspääoman korvaus vuodelle 2020

§ 37 Investointimääräraha Kivikoulun peruskorjaukseen ja     koulukeskuksen määrärahan muutos

§ 38 Vesihuoltolaitoksen hinnaston tarkistaminen

 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,          

pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 22.10.2019

 

Hankasalmella 17.10.2019
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja