Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Kuuhankaveden koululla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 25.9.2017 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraava asia:

§  47 Hankerahoituksen hakeminen Hankasalmen Kirkonkylän ja Aseman välisen kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi maaseudun kehittämishankkeiden rahoituksesta

 

Valtuutetuille on sisäinen seminaari valtuuston kokouksen jälkeen.

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 28.9.2017

 

Hankasalmella 21.9.2017

Tuomo Silvast

kunnanvaltuuston puheenjohtaja