Siirry sisältöön

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään  Monitoimitalolla os. Kirkkotie 11 maanantaina 26.10.2020 klo 18.00 alkaen. 

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§ 26 Henkilöstöohjelma ja pelisäännöt osio

§ 27 Määrärahan siirto investointiohjelmassa

§ 28 Venekosken koulun ja Aseman neuvolan myynti

§ 29 Tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021

§ 30 Selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksen havaintoihin

§ 31 Kuntapaikkojen tarjoaminen oleskeluluvan saaneille turvapaikan hakijoille vuodelle 2021

§ 32 Sitoutuminen Leader-rahoituksen siirtymäkauden 2021-2022 kuntarahoitusosuuteen

§ 33 Ympäristöterveydenhoidon järjestäminen

§ 34 Vuoden 2020 talousarvion muutos poistojen kokonaismäärän suhteen

§ 35 Vesihuoltolaitoksen peruspääoman korvaus vuodelle 2021

§ 36 Yhteistoimintasopimus ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan yhteistyöstä

§ 37 Eron myöntäminen Tapio Hultille luottamustehtävien hoidosta ja uusien luottamushenkilöiden valinta hänen tilalleen

§ 38 Tartuntatautilain mukaisista toimista päättävä kunnan toimielin

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.tweb.fi/ 27.10.2020

 

Hankasalmella 22.10.2020
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja