Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 27.8.2018 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  22 Koulukeskuksen rakentaminen – Hankintaoikaisu osallistumishakemuksen pisteytykseen

§ 23 Eron myöntäminen Saija Nurmelalle luottamushenkilötehtävän hoidosta

§ 24 Perhekeskus tilainvestointi

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 30.8.2018

 

Hankasalmella 23.8.2018
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja