Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 5.6.2017 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§  18 Valtuuston puheenjohtajan vaali

§ 19 Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen

§ 20 Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen ja päätösten tiedoksi anto

§ 21 Valtuuston kokouksista tiedottaminen

§ 22 Luottamushenkilöiden valitseminen kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan valtuustokaudelle 2017-2021

§ 23 Kunnanhallituksen vaali

§ 24 Luottamushenkilöiden valitseminen tarkastuslautakuntaan valtuustokaudelle 2017-2021

§ 25 Luottamushenkilöiden valitseminen kunnan keskusvaalilautakuntaan valtuustokaudelle 2017-2021

§ 26 Luottamushenkilöiden valitseminen ympäristölautakuntaan vuosille 2017-2021

§ 27 Luottamushenkilöiden valitseminen rakennus- ja valvontalautakuntaan valtuustokaudelle 2017-2021

§ 28 Luottamushenkilöiden valitseminen sivistyslautakuntaan valtuustokaudelle 2017-2021

§ 29 Luottamushenkilöiden valitseminen perusturvalautakuntaan valtuustokaudelle 2017-2021

§ 30 Luottamushenkilöiden valitseminen valtuustokaudelle 2017-2021, käräjäoikeuden lautamiehet

§ 31 Luottamushenkilöiden valitseminen toimikaudelle 2017-2020, Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunta

§ 32 Luottamushenkilöiden valitseminen valtuustokaudelle 2017-2021, kiintestötoimistusten uskotut miehet

§ 33 Luottamushenkilöiden valitseminen valtuustokaudelle 2017-2021, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

§ 34 Luottamushenkilöiden valitseminen valtuustokaudelle 2017-2021, Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä

§ 35 Luottamushenkilöiden valitseminen valtuustokaudelle 2017-2021, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

§ 36 Luottamushenkilöiden valitseminen valtuustokaudelle 2017-2021, edustajat Keski-Suomen liiton edustajainkokoukseen

§ 37 Luottamushenkilöiden valitseminen valtuustokaudelle 2017-2021, Ala-keiteleen musiikkiopiston neuvottelukunta

§ 38 Hankasalmen kunnan edustajan valitseminen Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen

§ 39 Hankasalmen kunnan edustajan valitseminen Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon jaoston jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen

§ 40 Valtuustoryhmien muodostaminen

§ 41 Luottamushenkilöiden valitseminen valtuustokaudelle 2017-2021 Työterveys Aalto –liikelaitoksen johtokunta

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan www-sivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 8.6.2017

 

Hankasalmella 1.6.2017 

Anja Kauppinen
kunnanhallituksen puheenjohtaja