Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 6.11.2017 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§  48 Investointiohjelman käyttökohteen muutos TA 2017/Perusturva/Vanhuspalvelut

§ 49 Tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018

§ 50 Omaishoidon vapaan sijaishoidon hoitopalkkio

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 9.11.2017

 

Hankasalmella 2.11.2017

Tuomo Silvast

kunnanvaltuuston puheenjohtaja