Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään  Revontulessa os. Revontulentie 1 maanantaina 8.6.2020 klo 18.00 alkaen.

 


Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§ 16 Arviointikertomus vuodelta 2019

§ 17 Tilintarkastuskertomus 2019 ja tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

§ 18 Tilintarkastuspöytäkirja

§ 19 Henkilöstökertomuksen hyväksyminen vuodelta 2019

§ 20 Äänestysalueet

§ 21 Armisveden ja ympäristön rantayleiskaavan muutos

§ 22 Esiopetuksen järjestämistapa 1.8.2020 alkaen

§ 23 Määräaikaisen taloussihteerin virka

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,          

pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.tweb.fi/ 9.6.2020

 

Hankasalmella 4.6.2020
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja