Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 9.12.2019 klo 18.00 alkaen

 


Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  40 Lisämääräraha perusturvalautakunnalle talousarvion osavuosiseurannan perusteella

§ 41 Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023

§ 42 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian perussopimuksen muutokset

§ 43 Hyvinvointikertomus vuodelta 2019

§ 44 Kuntapaikkojen tarjoaminen oleskeluluvan saaneille turvapaikan hakijoille vuodelle 2020

§ 45 Selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksen havaintoihin

§ 46 Sidonnaisuusilmoitusten toteaminen

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 10.12.2019

 

Hankasalmella 5.12.2019
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja