Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 9.9.2019 klo 18.00 alkaen

 


Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  29 Määräalan myyminen tilasta 77-409-6-20

§ 30 Yksityistieavustusten myöntämisperusteet

§ 31 Lisämääräraha Metsätähden muutostyöt

§ 32 Hankasalmen kunnan jätehuollon järjestäminen

 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,           pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 10.9.2019

 

Hankasalmella 5.9.2019
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja