Hankasalmen kunnanvirasto (myös puhelinvaihde)
 pidetään suljettuna

  2.-15.7.2018 välisen ajan

 Kiireellisiä asioita varten on järjestetty seuraavat palvelut:


Sosiaalipalvelut, päivystysnumero kiireellisen sosiaalityön ja lastensuojelun asioissa on klo 9 – 15  puh. 014 2671 225


Ympäristötoimi,  päivystysnumero on

teknisissä vika-asioissa   puh. 014 2671 952   


Päiväkotien päivystys

Päivähoidon päivystys on ajalla 2.-29.7.2018  Sillankorvan päiväkodissa puh. 014 2671 429

Sinisiiven ja Metsätähden päiväkodit ovat kiinni ajalla       2.-29.7.2018       

 

Ilmoitustaululla ilmoitettavat viralliset kuulutukset ovat nähtävänä pääkirjastossa kirjaston aukioloaikana os. Rantakalliontie 3, 41520

 

Hankasalmi  14.6.2018
KUNNANHALLITUS