Hankasalmen kunnanvirasto (myös puhelinvaihde)
 pidetään suljettuna

  21. - 31.12.2018 välisen ajan


 Kiireellisiä asioita varten on järjestetty seuraavat palvelut:

Sosiaalipalvelut, päivystysnumero kiireellisen sosiaalityön ja lastensuojelun asioissa on klo 9 – 15

puh. 014 2671 225  ajalla   21. - 31.12.2018

     
 
Ympäristötoimi,  kiinteistönhoidon ja kunnallistekniikan vikailmoituksien päivystysnumero on

puh. 014 2671 952 ajalla  21. - 31.12.2018


 
Päivähoidon päivystys

Päivähoidon päivystys ajalla 27. - 31.12.2018  on
Metsätähden päiväkodissa puh. 014 2671 323

Sinisiiven  ja Sillankorvan päiväkodit  ovat kiinni ajalla    27. - 31.2018
 
  

Kunnan ilmoitustaululla kuulutettavat kuulutukset ovat nähtävänä pääkirjastossa kirjaston aukioloaikana os. Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi.  Kunnan muut viralliset kuulutukset ovat nähtävänä kunnan www –sivuilla.


Hankasalmi   13.12.2018

 KUNNANHALLITUS