Hankasalmen kunnanvirasto (myös puhelinvaihde)  pidetään suljettuna  22. - 29.12.2017 välisen ajan

 

 Kiireellisiä asioita varten on järjestetty seuraavat palvelut:

Sosiaalipalvelut, päivystysnumero kiireellisen sosiaalityön ja lastensuojelun asioissa on klo 9 – 15

  puh. 014 2671 225  ajalla   22. - 29.12.2017       

Ympäristötoimi,  kiinteistönhoidon ja kunnallistekniikan vikailmoituksien päivystysnumero on

  puh. 014 2671 952 ajalla  22. - 29.12.2017

 

  Päiväkotien päivystys

Päivähoidon päivystys ajalla 27. – 29.12.2017  on Sillankorvan päiväkodissa puh. 014 2671 429

Sinisiiven päiväkoti on kiinni ajalla        22.12.2017-1.1.2018

Metsätähden päiväkoti on kiinni ajalla  27. – 29.12.2017    

 

Kunnan ilmoitustaululla kuulutettavat kuulutukset ovat nähtävänä pääkirjastossa kirjaston aukioloaikana os. Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi.  Kunnan muut viralliset kuulutukset ovat nähtävänä kunnan www –sivuilla.

 

Hankasalmi   14.12.2017

KUNNANHALLITUS