Hankasalmen kunnanvirasto pidetään suljettuna

  23.12.2019 - 6.1.2020 välisen ajan

 Kiireellisiä asioita varten on järjestetty seuraavat palvelut:

Sosiaalipalvelut, päivystysnumero kiireellisen sosiaalityön ja lastensuojelun asioissa on klo 9 – 15

  puh. 014 2671 225  ajalla   23. – 27.12.2019
  puh. 014 2671 223  ajalla   30.12.2019 – 3.1.2020     
 
Ympäristötoimi,  kiinteistönhoidon ja kunnallistekniikan vikailmoituksien päivystysnumero on

  puh. 014 2671 952 ajalla  23.12.2019 – 6.1.2019
 
Päivähoidon päivystys

Päivähoidon päivystys ajalla 23.12.2019 - 1.1.2020  on
Metsätähden päiväkodissa puh. 014 2671 323

Päiväkotien kiinnioloajat
Sinisiiven  päiväkoti 23.12.2019-1.1.2020
Sillankorvan päiväkoti 23.12.-29.12.2019
 
  
Kunnan ilmoitustaululla kuulutettavat kuulutukset ovat nähtävänä pääkirjastossa kirjaston aukioloaikana os. Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi.  Kunnan muut viralliset kuulutukset ovat nähtävänä kunnan  verkkosivuilla.


Hankasalmi  12.12.2019

 KUNNANHALLITUS