Hankasalmen kunnanhallitus on kokouksessaan 7.10.2019 § 177 päättänyt että kunta siirtyy lähettämään ainoastaan sähköisiä palkkalaskelmia 1.12.2019 alkaen.

Ainoastaan sähköiseen palkkalaskelmaan siirtyminen tarkoittaa sitä että jatkossa palkkalaskelmia ei lähetetä postitse, vaan ne lähetetään Postin
ylläpitämään palveluun OmaPostiin www.omaposti.fi. Palkka-/palkkiolaskelma on saatavissa palvelusta 4-5 päivää ennen palkan tai palkkion
maksupäivää. OmaPosti on maksuton ja sinne voi halutessaan vastaanottaa muutakin postia kuin palkkalaskelmat. Palkka- ja palkkiolaskelmat
säilyvät OmaPostin arkistossa niin kauan kuin olet palvelun käyttäjä ja kaikki sähköiset kirjeet on mahdollista tarvittaessa tallentaa ja tulostaa.

Muutos koskee kaikkia Hankasalmen kunnan palkan/palkkionsaajia sekä henkilöstöryhmiä, joiden palkanmaksutehtävät hoidetaan Hankasalmen kunnan
toimesta.  Muutos ei koske omaishoitajina työskenteleviä henkilöitä. Muutos toteutetaan niin että kaikki ne palkan/palkkionsaajat, joiden palkkalaskelma
toimitetaan tällä hetkellä paperisena toimivat ohjeistuksen mukaisesti ja ottavat OmaPosti-palvelun käyttöönsä 1.12.2019 mennessä.
Palkanlaskentaohjelmaan muutos tehdään 1.12.2019 alkaen. Suositeltavaa on että jokainen palkan tai palkkionsaaja ottaa palvelun käyttöön mahdollisimman
pian.

Ohjeistus on jaettu kunnan palkan- ja palkkionsaajille sähköpostilla. Ohjeistuksen löydät myös kunnanhallituksen 7.10.2019 kokouksen pykälän 177 liitteestä.