Valituksenalainen päätös
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 18.12.2017 antanut päätöksen nro 159/2017/2.

Hakija:
Venekosken voimalaitos Ky

Asia:
Kuuhankaveden säännöstelyä koskevan luvan lupamääräysten muuttaminen, Hankasalmi


Päätös: Lupa myönnetty.
 

Valittaja Pauli Sulkula

 

Valitusasiakirjan nähtävänäpito


Valituskirjelmä on nähtävänä 12.2. – 14.3.2018 Hankasalmen kunnanvi- rastossa. Tämä kuulutus on nähtävänä Hankasalmen kunnan sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston virallisilla ilmoitustauluilla.

Mahdollisuus vastineen antamiseen


Asianosaiset ja yleistä etua valvovat viranomaiset voivat antaa vastineensa tehdyn valituksen johdosta.

Vastineen antaminen ja määräpäivä


Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu vastine on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 14.3.2018 ensisijaisesti sähköisesti (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) tai kirjallisena postitse (Länsi- ja Si-
sä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, 65101 Vaasa).

 

 

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.;Wolffintie 35 www.avi.fi/lansi PL 200, 65101 Vaasa
 
2 (2) Kirjelmään on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite. Kirjelmään on merkittävä myös yllä oleva asia ja diaarinumero (LSSAVI/118/04.09/2011).

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

 

 
Lisätietoja antavat
 


Ympäristöneuvos Mikko Vesaaja, puh. 0295 018 797

Ympäristöneuvos Arto Paananen, puh. 0295 018 787 sähköpostit muotoa: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.