Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään  Revontulessa os. Revontulentie 1 maanantaina 8.6.2020 klo 18.00 alkaen.

 


Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§ 16 Arviointikertomus vuodelta 2019

§ 17 Tilintarkastuskertomus 2019 ja tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

§ 18 Tilintarkastuspöytäkirja

§ 19 Henkilöstökertomuksen hyväksyminen vuodelta 2019

§ 20 Äänestysalueet

§ 21 Armisveden ja ympäristön rantayleiskaavan muutos

§ 22 Esiopetuksen järjestämistapa 1.8.2020 alkaen

§ 23 Määräaikaisen taloussihteerin virka

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,          

pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.tweb.fi/ 9.6.2020

 

Hankasalmella 4.6.2020
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Myönnetyt luvat (pdf)

 

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee kirkonkylän vanhan koulun purkutöitä 1.5.-4.9.2020.  Toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo 7-19, ja meluisimmat työvaiheet pyritään tekemään klo 7-15.30.
Päätös on nähtävänä valitusaikana Hankasalmen kunnan verkkosivuilla, www.hankasalmi.fi.   Kuulutus on julkaistu verkossa 20.5.2020, ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.  Valitusaika päättyy 25.6.2020.
Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri, p. 014 2671 319.

Päätös löytyy tästä.

Hankasalmella 20.5.2020
Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunta on myöntänyt maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen luvan kiviainesten ottamiselle ja murskaamiselle sekä muualta tuotavien ylijäämämaiden varastoinnille Hankasalmen kunnan Armisveden kylän Kaakkolahden tilalla (RN:o 77-401-1-105).

Asiakirjat ovat nähtävänä valitusaikana Hankasalmen kunnan verkkosivuilla (www.hankasalmi.fi).  Kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 19.5.2020, ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.  Valitusaika päättyy 25.6.2020.

Päätös löytyy täältä.


Hankasalmella 19.5.2020


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

Myönnetyt luvat (pdf)

 

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee kirkonkylällä Ruokoniemen leirintäalueen kahvilassa ja terassilla järjestettäviä karaokeiltoja ja bändi-iltoja 30.4.-12.9.2020. Mahdolliset karaokeillat järjestetään sisällä kahvilassa.  Bändi-iltoja järjestetään ulkona noin kerran kuussa, iltaisin klo 24.00 asti.  Lisäksi leirintäalueella järjestetään kyläjuhla 14.-15.8.2020.
Päätös on nähtävänä valitusaikana Hankasalmen kunnan verkkosivuilla, www.hankasalmi.fi.   Kuulutus on julkaistu verkossa 12.5.2020, ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.  Valitusaika päättyy 18.6.2020.
Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri, p. 014 2671 319.

Päätös löytyy täältä.

Hankasalmella 12.5.2020
Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta