Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 15.1.2018 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:

§  1 Terveyskeskuksen, Tammirannan ja Tammelan muodostaman tilakokonaisuuden sekä Päivärannan kiinteistöjen myynti

§ 2 Eronpyyntö kunnanhallituksen varajäsenyydestä

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 18.1.2018

 

Hankasalmella 11.1.2018

Tuomo Silvast

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja "Suomen meriympäristöntila 2018" (pdf)

 

Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi (pdf)

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 18.12.2017 antanut päätöksen nro 159/2017/2.


Hakijat
Venekosken voimalaitos Ky


Asia
Kuuhankaveden säännöstelyä koskevan luvan lupamääräysten
muuttaminen, Hankasalmi


Päätös on nähtävillä valitusaikana 18.12.2017 – 17.1.2018 Hankasalmen kunnanvirastossa sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueella. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.


Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 17.1.2018 ensisijaisesti sähköisesti (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) tai kirjallisena postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, Wolffintie 35, 65200 Vaasa).
Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.


Lisätietoja antavat
Ympäristöneuvos Mikko Vesaaja, puh. 0295 018 797
Ympäristöneuvos Arto Paananen, puh. 0295 018 787
sähköpostit muotoa: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina  28.1.2018

Mahdollinen toinen vaalipäivä on 11.2.2018

 

HANKASALMEN KUNNAN ÄÄNESTYSPAIKAT

Äänestysalue        Äänestyspaikka       Osoite

001   Asema          Aseman koulu           Kuuhankavedentie 39

002   Kirkonkylä   Monitoimitalo           Kirkkotie 3

003   Niemisjärvi  Niemisjärven koulu  Koulumäentie 1

Äänestyspaikat ovat avoinna  klo  9.00-20.00

 

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.-23.1.2018 ja mahdollinen toinen ennakkoäänestys toimitetaan 31.1.-6.2.2018

 

HANKASALMEN KUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA  AJAT

Kirkonkylällä pääkirjasto, os. Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi

ke–pe   17.-19.1.2018 klo 10–17

la–su    20.-21.1.2018 klo 10–14

ma–ti    22.-23.1.2018 klo 10–17

Aseman kylällä Versowood Oy:n kokoustila os. Kuuhankavedentie 24-26, 41500 Hankasalmi as.

ma-ti    22.-23.1.2018 klo 10-17

 

Mikäli vaaleissa toimitetaan toinen vaali, ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat ovat:

 

Kirkonkylällä pääkirjasto, os. Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi

ke–pe   31.1.-2.2.2018 klo 10–17

la–su         3.-4.2.2018 klo 10–14

ma–ti        5.-6.2.2018 klo 10–17

Aseman kylällä Versowood Oy:n kokoustila os. Kuuhankavedentie 24-26, 41500 Hankasalmi as.

ma-ti    5.-6.2.2018 klo 10-17

 

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Kotiäänestys Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tulee tehdä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 16.1.2018 ennen klo 16.00 ja mahdollisen toisen vaalin osalta 30.1.2018  (jollei ole ilmoittautunut jo ensimmäisen vaalin yhteydessä). Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti ositteella: Hankasalmen kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi, sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse 014 267 1213. Kotiäänestys toimitetaan 18.1.2018 ja mahdollisella toinen kotiäänestys toimitetaan 1.2.2018.

Ennakkoäänestys laitoksissa Kunnan vaalitoimikunta tiedottaa erikseen ennakkoäänestyksestä kunnan alueella olevissa laitoksissa.

Henkilöllisyyden selvittäminen Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestäjän että vaalipäivänä äänestävän on esitettävä vaalitoimitsijalle/vaalilautakunnalle selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden selvittämiseen käy poliisiviranomaisen antama henkilötodistus, kuvallinen Kela-kortti, ajokortti tai passi.

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin niille äänioikeutetuille  joiden osoite on tiedossa, viimeistään  4.1.2018. Äänestää voi siinä äänestyspaikassa joka on merkitty ilmoituskorttiin. Äänioikeusrekisteri on nähtävänä maistraatissa 18.12.2017 lukien. Jos merkintä äänioikeusrekisterissä on virheellinen, voi äänioikeusrekisteriä koskevan oikaisuvaatimuksen tehdä maistraatille viimeistään 12.1.2018 ennen klo 16.00.

 

Hankasalmella   4.1.2018

Keskusvaalilautakunta

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  on 28.12.2017 päätöksellä rauhoittanut luonnonsuojelulain (1096/1996) 24 §:n nojalla luonnonsuojelualueeksi Hankasalmen kunnassa sijaitsevasta Masaniemi tilasta (RN:o 2:40) kiinteistötunnus 077-404-2-40,n.11,2 ha:n metsäalueen.

Päätös on valitusaikana nähtävillä Hankasalmen kunnanvirastossa ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä). Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Luonnonvarayksikkö

Ylitarkastaja Risto Kujala  

p. 0295 024 765