Timpan Grillikioski ky/ Ruokoniemi camping Timo Koivuniemi on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.  Ilmoitus koskee kirkonkylällä Ruokoniemen leirintäalueen kahvilassa ja terassilla järjestettäviä karaokeiltoja ja bändi-iltoja 30.4.-12.9.2020. Mahdolliset karaokeillat järjestetään sisällä kahvilassa.  Bändi-iltoja järjestetään ulkona noin kerran kuussa, iltaisin klo 24.00 asti.  Lisäksi leirintäalueella järjestetään kyläjuhla 14.-15.8.2020.

Asiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnan Internet-sivuilla. Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319).
 
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta (2.4.2020). Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 16.4.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai sirpa.peitsenheimo-aarnio(at)hankasalmi.fi.


Asiakirjat löytyvät täältä.

Hankasalmella 26.3.2020


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

 

Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunta on myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen luvan Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy:lle osoitteessa Kangasniementie 430 sijaitsevan laitoksen toiminnalle.  Laitoksella vastaanotetaan, lajitellaan, siirtokuormataan ja välivarastoidaan tavanomaisia jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua ja vaarallisia jätteitä.

Asiakirjat ovat nähtävänä valitusaikana Hankasalmen kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastolla ympäristötoimistossa, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.  Kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 16.3.2020, ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.  Valitusaika päättyy 23.4.2020.


Päätös löytyy verkko-osoitteesta http://hankasalmi.tweb.fi/

 

 Hankasalmella 16.3.2020

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

 

12.3.2020 Suomen hallituksen antamien ohjeistusten – sekä THL:n ja STM:n antamien linjausten mukaisesti Hankasalmen kunnan johtoryhmä ohjeistaa kuntalaisia seuraavasti korona-viruksen osalta: (tätä ohjetta saatetaan päivittää jo iltapäivällä, mikäli maan hallituksen iltapäivällä 16.3. tiedotettavat ratkaisut antavat siihen aihetta)
• Tärkeää on, että jos hengitystieinfektion (nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume) oireet käyvät vakaviksi, niin ei lähde omatoimisesti terveysasemalle tai päivystykseen vaan soittaa ensin keskitettyyn puhelinneuvontaan numeroon 014 266 0133. Numerosta vastataan arkisin ma-to klo 8–16 ja perjantaisin klo 9–16. Muina aikoina soitetaan päivystyksen keskitettyyn neuvontanumeroon 116 117. Hankasalmella toimii oma infektiovastaanotto, jonne hakeudutaan puhelinneuvonnan kautta.

• Lievien hengitystieinfektion oireiden kohdalla on tärkeää hoitaa itsensä terveeksi, eikä lähteä kauppaan, hoitoon, kouluun tai töihin sairauden aikana. Kaikkia korona-epäilyjä ei enää testata (linjaus sairaanhoitopiiristä 14.3.), joten vasta sairauden oireiden muuttuessa vakaviksi, ota yhteyttä edellä olleisiin numeroihin. Kuitenkin jos työskentelet sosiaali- ja terveysalalla, niin silloin ota yhteyttä heti oireiden ilmaantuessa, jos on epäilys koronasta

• Ulkomaan matkalta palaavien tai sieltä juuri palanneiden kunnan palvelujen piirissä olevien henkilöiden (lapset /nuoret) tulee sopia palveluihin palaamisen (koulut/päiväkodit) ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä kunnan kanssa. Koululaiselle järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäopetusta.
• Lukiolaiset siirtyvät maanantaista 16.3. lähtien etäopetukseen. Tästä on lähtenyt heille erillinen tiedote su 15.3. ja etäopetuksen järjestelyä toteutetaan ma 16.3. Kirjoituksiin osallistuvat tulevat toki kouluun normaalisti.
• Maan hallituksen suosituksesta  AVI on määrännyt, että yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Kunta itse tulee perumaan toistaiseksi omat suuria yleisömääriä keräävät tapahtumat tai kokoontumisensa, aina jos arvioitu henkilömäärä niissä ylittää 50 henkilöä ja myös sitä pienempiä harkitaan vakavasti.
• Kunta keskeyttää maaliskuun loppuun saakka kansalaisopiston kurssit ja seniorikeskuksen toiminnan sekä viikoittain toimivat avoimet perhekerhot – niiden jatkosta maaliskuun lopun jälkeen tehdään päätöksiä 25.3. mennessä. Samoin nuorisotilat ja nuorten työpajatoiminta ovat toistaiseksi kiinni tästä päivästä alkaen maaliskuun loppuun saakka. 16.3. on linjattu, että myös toimintakeskus Mäkituvan toiminta keskeytetään toistaiseksi.
• Palvelutaloissa (vanhusten asumispalvelut) ystävien ja omaisten vierailut sekä kaikki muutkin vierailut on toistaiseksi kielletty kokonaan ja myöskin kotonaan asuvien iäkkäiden ihmisten luona vierailuja tulisi välttää!
• Koronaviruksen valtakunnallisen puhelinneuvonnan numero on 0295 535 535. Tässä puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.
• Kunta ei organisaationa ota vastaan kansainvälisiä vierailijaryhmiä ja kotimaisten ryhmienkin kanssa pyritään sopimaan mahdollisen vierailun siirrosta.
• Kunnasta ei työn vuoksi matkusteta ulkomaille ja lomamatkoja ulkomaille ei kunnan työntekijöiden eikä kuntalaistenkaan kohdalla suositella  - ulkoministeriö on vahvasti suosittelut myös ulkomaille matkustamista välttämään
•  Koulujen luokkaretket, leirikoulut ja kisamatkat perutaan.
• Kunnanviraston ovet ovat toistaiseksi lukossa myös virka-aikaan ja virastolla voi asioida vain siitä ennakkoon ajan varaamalla ja/tai tavoittelemalleen viranhaltijalle soittamalla.
• Hankasalmen kirjastot ovat toistaiseksi normaalisti avoinna ja niissä tarjotaan koronatilanteen vuoksi mahdollisuutta noutaa kirjaston henkilökunnan valmiiksi valikoimia kirjakasseja. Voit ottaa yhteyttä kirjastoon sähköpostitse tai puhelimitse ja kertoa millaista aineistoa kaipaat ja ilmoittaa myös lainaajatunnuksesi ja puhelinnumerosi. Tekstiviestillä kerrotaan, kun kirjakassi on valmis noudettavaksi ja sen voi noutaa joko pääkirjaston tai Aseman kirjaston varaushyllystä sopimuksen mukaan.
Verkkokirjastossa voi varata aineistoja myös omatoimisesti, jos sinulla on voimassaoleva kirjastokortti ja siihen liitetty PIN-koodi. Verkkokirjastosta löytyy myös runsaasti e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtiä kotisohvalla luettavaksi. 
•  Hyödyllinen linkki (THL), josta löytyy tietoa Koronasta on: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 

Erittäin tärkeää on edelleen ennen kaikkea huolehtia käsihygieniasta ja välttää OIKEASTI kättelyjä.

 

Ja vielä kunnan liikuntatiloista ja -toiminnasta:

Monitoimitalon kuntosali suljetaan maaliskuun loppuun saakka tässä vaiheessa tästä päivästä alkaen. Syynä se, että kuntosalilla käy myös riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita ja tilojen seurantaa ja käyttäjämäärän valvontaa taudin ehkäisemiseksi on osin mahdoton järjestää. Asiaa tarkastellaan uudelleen huhtikuun alussa.

16.3. on linjattu, että myös Monitoimitalon liikuntasali sekä Aseman ja Niemisjärven koulujen liikuntasalit, eli kaikki kunnan sisäliikuntatilat suljetaan toistaiseksi muusta kuin koulujen käytöstä.

Kunta itse ei järjestä toistaiseksi liikuntatoimintaa ja seuroja sekä muita kolmannen sektorin toimijoita kehotetaan harkitsemaan suurella vakavuudella toiminnan keskeyttämistä esimerkiksi maaliskuun ajaksi. Useimmat lajiliitot ja urheiluseurat ovat niin jo tehneet ympäri Suomen. Kunnan sisäliikuntatiloja ei siis toistaiseksi ole käytössä.


Tätä ohjeistusta ja kunnan ohjeita kuntalaisille päivitetään tarpeen vaatiessa. Seuraa kunnan www-sivuja ja facebook-sivuja.

 

Tenho Koponen hakee maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista lupaa kiviainesten ottamiselle ja murskaamiselle sekä muualta tuotavien ylijäämämaiden varastoinnille Hankasalmen kunnan Armisveden kylän Kaakkolahden tilalla (RN:o 77-401-1-105). Kiviaineksia louhitaan ja murskataan arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7-22 yhteensä noin 310 tuntia vuodessa, ja aineksia kuormataan ja kuljetetaan maanantaista lauantaihin klo 6-22. Alueella on harjoitettu kiviainesten louhintaa ja murskausta aikaisemminkin. Toiminnan olennaisimmat päästöt ovat melu ja pöly.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävänä Hankasalmen kunnan verkkosivuilla ja Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa. Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319. 

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta (19.3.2020). Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 20.4.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai sirpa.peitsenheimo-aarnio(at)hankasalmi.fi.

Hankasalmella 12.3.2020


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

 

Täältä näet liiteasiakirjat:

Yhteislupahakemus

Tiivistelmä

Yleissilmäyskartta

Ympäristökartta

Leikkauskuvat

Ottamissuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma 

Nykytilannekartta

Suunnittelutilannekartta

 

 

 

Aihe:   Lausuntopyynnöt ja ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta asiassa dnro: LSSAVI/18422/2019 
   
Hakija: Versowood Oy
   
Dnro: LSSAVI/18422/2019
   
Asia: Versowood Oy:n Hankasalmen sahan ympäristöluvan muuttaminen, Hankasalmi

 

Ilmoitus kuulutuksesta (pdf)

Lausuntopyyntö (pdf)

 

Asemakaavaehdotus pidetään nähtävänä 5.3. - 6.4.2020 välisen ajan Hankasalmen kunnanvirastolla, osoitteessa Keskustie 41 sekä kunnan internetsivuilla, www.hankasalmi.fi.

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa muistutukset kaavaehdotuksesta Hankasalmen kuntaan, os. Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., viimeistään 2.4.2020

Kaavaehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus