Hankasalmen kunnanvirasto pidetään suljettuna

  23.12.2019 - 6.1.2020 välisen ajan

 Kiireellisiä asioita varten on järjestetty seuraavat palvelut:

Sosiaalipalvelut, päivystysnumero kiireellisen sosiaalityön ja lastensuojelun asioissa on klo 9 – 15

  puh. 014 2671 225  ajalla   23. – 27.12.2019
  puh. 014 2671 223  ajalla   30.12.2019 – 3.1.2020     
 
Ympäristötoimi,  kiinteistönhoidon ja kunnallistekniikan vikailmoituksien päivystysnumero on

  puh. 014 2671 952 ajalla  23.12.2019 – 6.1.2019
 
Päivähoidon päivystys

Päivähoidon päivystys ajalla 23.12.2019 - 1.1.2020  on
Metsätähden päiväkodissa puh. 014 2671 323

Päiväkotien kiinnioloajat
Sinisiiven  päiväkoti 23.12.2019-1.1.2020
Sillankorvan päiväkoti 23.12.-29.12.2019
 
  
Kunnan ilmoitustaululla kuulutettavat kuulutukset ovat nähtävänä pääkirjastossa kirjaston aukioloaikana os. Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi.  Kunnan muut viralliset kuulutukset ovat nähtävänä kunnan  verkkosivuilla.


Hankasalmi  12.12.2019

 KUNNANHALLITUS

Ympäristönsuojelusihteeri on päätöksellään 77/2019/1 hyväksynyt Ville Jauhiaisen tekemän maastoliikennelain 30 §:n mukaisen hakemuksen, joka koskee jäärataharjoittelua moottoripyörällä Kuuhankaveden Viinikkalanselän jäällä 12.12.2019 – 11.4.2020.  Harjoittelu on sallittu tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo 12–15, kuitenkin enintään 2 päivänä viikossa.

Päätös on nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa (Keskustie 41, 41520 Hankasalmi) ja viraston ollessa joululoman takia suljettuna pääkirjastossa (Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi) 10.12.2019 – 16.1.2020.   Muistutusaika päättyy 16.1.2020.

Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

Hankasalmella 10.12.2019
Rakennus- ja valvontalautakunta

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 9.12.2019 klo 18.00 alkaen

 


Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  40 Lisämääräraha perusturvalautakunnalle talousarvion osavuosiseurannan perusteella

§ 41 Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023

§ 42 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian perussopimuksen muutokset

§ 43 Hyvinvointikertomus vuodelta 2019

§ 44 Kuntapaikkojen tarjoaminen oleskeluluvan saaneille turvapaikan hakijoille vuodelle 2020

§ 45 Selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksen havaintoihin

§ 46 Sidonnaisuusilmoitusten toteaminen

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 10.12.2019

 

Hankasalmella 5.12.2019
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

Tiedote jätelaskutuksesta ja jätehuollosta

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee kivien murskausta Lintusyrjän alueella Eteläpellon ja Lintusyrjän sora-alueen tiloilla.   Melua aiheuttavia työvaiheita voidaan tehdä 28.11.–31.12.2019 arkisin (ei juhlapäivinä) klo 7-18.  Määräyksiä on lisäksi annettu pölyn leviämisen estämisestä ja maaperän ja pohjaveden suojelusta.
Päätös on nähtävänä 28.11. – 30.12.2019 kunnanvirastolla ympäristötoimistossa, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.  Viraston ollessa suljettuna joululoman takia päätökseen voi tutustua pääkirjastossa, osoitteessa Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi.  Päätöksen antopäivä on 27.11.2019.  Valitusaika päättyy 30.12.2019.

Hankasalmella 27.11.2019


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 22.11.2019, diaarinumero 19/0230/2


Asia 

Valitus vesitalousasiassa, Kuuhankaveden säännöstelyn muutos 

 

Asianosaiset  
Valittajat   
Luvan hakija  

 
Päätös, josta on valitettu 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös  18.12.2017 nro 159/2017/2 


Käsittely hallinto-oikeudessa

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

  Aluehallintoviraston päätöksen lupamääräystä 2 muutetaan.

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

 

Muutoksenhaku 

Päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
  


Hankasalmella 25.11.2019