Kuulutus esityksestä

 

Tarkkailuohjelmaesitys

Hankasalmen kunta pyytää tarjouksia kunnan tarvitsemien työkonepalveluiden tuottamiseen vuosina 2019-2020.

 

Tarjouspyyntö on julkaistu osoitteessa:

www.hankintailmoitukset.fi ja https://tarjouspalvelu.fi/hankasalmi

 

Tarjoukset  tulee tehdä tarjouspalvelun kautta 14.3.2019 klo 12.00 mennessä.

 

HANKASALMEN KUNTA

Hankasalmen kunnanvirasto (myös puhelinvaihde)
 pidetään suljettuna

  21. - 31.12.2018 välisen ajan


 Kiireellisiä asioita varten on järjestetty seuraavat palvelut:

Sosiaalipalvelut, päivystysnumero kiireellisen sosiaalityön ja lastensuojelun asioissa on klo 9 – 15

puh. 014 2671 225  ajalla   21. - 31.12.2018

     
 
Ympäristötoimi,  kiinteistönhoidon ja kunnallistekniikan vikailmoituksien päivystysnumero on

puh. 014 2671 952 ajalla  21. - 31.12.2018


 
Päivähoidon päivystys

Päivähoidon päivystys ajalla 27. - 31.12.2018  on
Metsätähden päiväkodissa puh. 014 2671 323

Sinisiiven  ja Sillankorvan päiväkodit  ovat kiinni ajalla    27. - 31.2018
 
  

Kunnan ilmoitustaululla kuulutettavat kuulutukset ovat nähtävänä pääkirjastossa kirjaston aukioloaikana os. Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi.  Kunnan muut viralliset kuulutukset ovat nähtävänä kunnan www –sivuilla.


Hankasalmi   13.12.2018

 KUNNANHALLITUS

Hankasalmen vesihuoltolaitos suorittaa vesiverkoston huoltotöitä tiistaina 11.12.2018 klo 22.00-24.00 välisenä aikana Hankarinteentien alueella.

Huoltotyö aiheuttaa keskeytyksen vedenjakelussa.

Lisätietoja: Varikon työnjohtaja puh. 014 267 1247

 

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 10.12.2018 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  36 Täyttölupa toimistosihteerin virkaan

§ 37 Palvelusetelin arvo tehostetussa palveluasumisessa

§ 38 Vesihuoltolaitoksen peruspääoman korvaus vuodelle 2019

§ 39 Lisämääräraha Kivikoulun infran rakentamiseen

§ 40 Lisämääräraha – Metsätähti ja Toimintakeskuksen kattoremontti

§ 41 Hyvinvointikertomuksen hyväksyminen vuodelta 2018

§ 42 Kuntapaikkojen tarjoaminen oleskeluluvan saaneille turvapaikan hakijoille

§ 43 Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022

§ 44 Koulukeskuksen urakoitsijan valinta

§ 45 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta

§ 46 Sitoutuminen työterveyshuollon yhtiöiden osakkaaksi

 

 

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 13.12.2018

 

Hankasalmella 5.12.2018
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee Hankasalmen terveyskeskuksen (Tammela ja Tammiranta) perustusten purkutyötä 3.12.2018 – 28.2.2019.  Melua aiheuttavat työt tulee suorittaa arkisin klo 7-18.  Määräyksiä on lisäksi annettu pölyn leviämisen estämisestä, jätteiden käsittelystä, rakennekatselmuksesta ja mahdollisesta polttonesteiden varastoinnista.

Päätös on nähtävänä 7.12.2018 – 7.1.2019 kunnanvirastolla ympäristötoimistossa, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.  Päätöksen antopäivä on 7.12.2018.  Valitusaika päättyy 7.1.2019.

 

Hankasalmella 5.12.2018

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta
Keskustie 41
41520 Hankasalmi