Kuulutus päätöksestä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asemakaavaehdotus pidetään nähtävänä 11.6.-13.7.2020 välisen ajan.

Kaavamuutos on nähtävillä Hankasalmen pääkirjastolla, osoitteessa Rantakalliontie 3 sekä kunnan internetsivuilla, www.hankasalmi.fi.

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa muistutukset kaavaehdotuksesta Hankasalmen kuntaan, os. Keskutie 41, 41520 Hankasalmi tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. nähtävillä oloajan kuluessa.

 

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Liite 2: Valmisteluvaiheen palaute ja vastineet (pdf)

Liite 3: Rakennustapaohjeet 2009 (pdf)

Luonnosehdotusvertailu (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)


Lisätietoja tekninen päällikkö puh. 014 267 1229. 


HANKASALMEN KUNTA

Laki liikenteen palveluista (320/2017) nk. ”Taksilaki” astui voimaan 1.7.2018. Uudistus näyttää ainakin jossain määrin aiheuttaneen kustannusten kasvua tietyissä kunnissa kuljetusten osalta. Keski-Suomessa on tehty myös useita asiakastyytyväisyyskyselyjä liittyen SHL/VPL -kuljetuksiin uudistuksen jälkeen. Kyselyistä käy ilmi asiakkaiden tyytymättömyys kuljetuspalvelun laatuun, erityisesti sen saatavuuteen. Keski-Suomen kunnissa tilanne kuitenkin vaihtelee paljon ja asiaa on käyty läpi kuntien kanssa useamman vuoden ajan. Useat Keski-Suomen kunnat (Äänekoski, Laukaa, Jämsä-Kuhmoinen, Keuruu, Muurame, Hankasalmi, Toivakka, Kinnula sekä Wiitaunioni ja Saarikka) ovat tehneet päätöksen mukaan lähtemisestä yhteisen hankinnan tekemiseen, jotta asiakkaille pystyttäisiin turvaamaan kuljetusten saatavuutta, laatua sekä myös hallittua kustannusten kasvua. 

Hankasalmen kunta ja mukaan lähteneet kunnat valmistelevat vuoden 2020 aikana yhdessä hankintoja Sosiaalihuoltolain ja Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen kyytien välityksestä ja kuljetuksista. Lisäksi optioina kilpailutuksiin on tarkoitus ottaa mukaan päiväkeskus-, työ- ja toimintakeskuskuljetukset, erityishuollon ja lastensuojelun matkat sekä mahdolliset muut vastaavat kuljetukset. Edellä mainittujen kuntien lisäksi Jyväskylä on mukana yhteishankinnassa välityspalvelujen kilpailutuksen osalta siten, että se liittyy välityksen sopimukseen myöhemmässä vaiheessa nykyisen voimassa olevan sopimuskauden päättyessä. Kuljetusten välityspalvelu tullaan kilpailuttamaan ensin omana kilpailutuksenaan. 

Varsinaiset kuljetukset on suunniteltu kilpailutettavan käyttäen dynaamista hankintajärjestelmää, sähköistä menettelyä, joka on kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille. Kuljetuspalveluiden hankinnasta tullaan järjestämään 1-3 tiedotustilaisuutta (ks. jäljempänä kohta ”tiedostustilaisuudet”) arviolta ensi elokuun aikana, hallituksen asettamia kokoontumisrajoituksia noudattaen. Kuljetusten hankinta ja em. tiedotustilaisuudet eivät kosketa Jyväskylää, jolla on jo dynaaminen hankintajärjestelmä kuljetusten hankkimiseen.

Hankinnan yhteisvalmistelua tehdään huomioiden saatu palaute taksien saatavuuden haasteista eri alueilla taksilainsäädännön uudistumisen myötä. Palautetta on saatu jo kattavasti Keski-Suomen alueen asiakkailta, palveluntuottajilta, vanhus- ja vammaisneuvostoilta.

Kuljetusten hankinnasta tullaan järjestämän 1-3 tiedostustilaisuutta myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina, arviolta ensi elokuussa. Tilaisuudet on tarkoitettu kuljetuspalvelujen hankinnasta kiinnostuneille yrityksille. Tilaisuudet pidetään Keski-Suomen alueella ja/tai sähköisiä kokousjärjestelyjä hyödyntäen. 

 


Sanna Hänninen
sosiaalipalvelupäällikkö
Hankasalmen kunta
p. 014 2671 225

Myönnetyt luvat (pdf)

 

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään  Revontulessa os. Revontulentie 1 maanantaina 8.6.2020 klo 18.00 alkaen.

 


Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§ 16 Arviointikertomus vuodelta 2019

§ 17 Tilintarkastuskertomus 2019 ja tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

§ 18 Tilintarkastuspöytäkirja

§ 19 Henkilöstökertomuksen hyväksyminen vuodelta 2019

§ 20 Äänestysalueet

§ 21 Armisveden ja ympäristön rantayleiskaavan muutos

§ 22 Esiopetuksen järjestämistapa 1.8.2020 alkaen

§ 23 Määräaikaisen taloussihteerin virka

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,          

pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.tweb.fi/ 9.6.2020

 

Hankasalmella 4.6.2020
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään  Pääkirjaston pihassa os. Rantakalliontie 3. keskiviikkona 13.5.2020 klo 18.00 alkaen.

 


Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§ 8 Vuoden 2020 talousarviomuutokset

§ 9 Op kassanhallintajärjestelmän käyttöönotto

§ 10 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

§ 11 Yhteistoimintaneuvottelujen päätöksen muutos

§ 12 Omakotikiinteistön myynti (Hilkantie 10)

§ 13 Käyttämättömien kiinteistöjen myynti

§ 14 Eron myöntäminen Anne Sundelille luottamushenkilötehtävän hoidosta

§ 15 Hankasalmen kunnan hallintosäännön muutos

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,   pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.tweb.fi/ 14.5.2020

 

Hankasalmella 7.5.2020
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja