Hankasalmen kunnan Infrapalvelut hakee ympäristölupaa kirkonkylän maankaatopaikalle osoitteessa Kortekuja 6.  Alue toimii myös asfalttijätteen välivarastona, ja asfalttia murskataan alueella syksyisin.  Hakijan yhteystiedot ovat Hankasalmen kunta, Infrapalvelut, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.  Yhteyshenkilö on Tiina Pellinen, p. 014 2671 229.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa 15.3.-15.4.2019. Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 15.4.2019 klo 15 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai sähköisesti osoitteella sirpa.peitsenheimo-aarnio(at)hankasalmi.fi.

 

 


Hankasalmella 14.3.2019


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina  14.4.2019


HANKASALMEN KUNNAN ÄÄNESTYSPAIKAT

Äänestysalue          Äänestyspaikka        Osoite
001    Asema           Aseman koulu           Kuuhankavedentie 39
002   Kirkonkylä    Monitoimitalo           Kirkkotie 3
003   Niemisjärvi   Niemisjärven koulu  Koulunmäentie 6

Äänestyspaikat ovat avoinna  klo  9.00-20.00


Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.- 9.4.2019

HANKASALMEN KUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA  AJAT

Kirkonkylällä pääkirjasto, os. Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi
ke–pe     3.-5.4.2019 klo  10–17
la–su      6.-7.4.2019 klo   10–14
ma–ti      8.-9.4.2019 klo  10–17

Aseman kylällä Versowood Oy:n kokoustila os. Kuuhankavedentie 24-26, 41500 Hankasalmi as.
ma-ti     8.-9.4.2019 klo 10-17


Ennakkoon voi äänestää missä tahansa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tulee tehdä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 2.4.2019 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti osoitteella: Hankasalmen kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi, sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse 014 267 1213.
Kotiäänestys toimitetaan 4.4.2019.

Ennakkoäänestys laitoksissa
Kunnan vaalitoimikunta tiedottaa erikseen ennakkoäänestyksestä kunnan alueella
olevissa laitoksissa.

Henkilöllisyyden selvittäminen
Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestäjän että vaalipäivänä äänestävän on esitettävä vaalitoimitsijalle/vaalilautakunnalle selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden selvittämiseen käy poliisiviranomaisen antama henkilötodistus, kuvallinen Kela-kortti, ajokortti tai passi.

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti
Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin viimeistään 21.3.2019 niille äänioikeutetuille joiden osoite on tiedossa. Äänestää voi siinä äänestyspaikassa joka on merkitty ilmoituskorttiin. Äänioikeusrekisteri on nähtävänä maistraatissa 4.3.2019 alkaen. Jos merkintä äänioikeusrekisterissä on virheellinen, voi äänioikeusrekisteriä koskevan oikaisuvaatimuksen tehdä maistraatille viimeistään 29.3.2019 ennen klo 16.00.

 

Hankasalmella   14.3.2019

Keskusvaalilautakunta

 

 

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Kuuhankaveden koululla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 18.3.2019 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  1 Hankasalmen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 2019

§ 2 Hankasalmen kunnan jätehuollon järjestäminen

§ 3 Tarkastuspalveluiden kilpailutus

§ 4 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen

§ 5 Työterveyshuollon yhtiöiden osakassopimusten tiedoksi merkitseminen

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 20.3.2019

 

Hankasalmella 14.3.2019
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ 8.3.2019


PÄÄTÖKSEN ANTAJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HAKIJA Hankasalmen kunta
ASIA Hankasalmen kunnan jätevedenpuhdistamon (Hankasalmi)
kalataloudellinen tarkkailuohjelma vuodesta 2019 alkaen


PÄÄTÖKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy eräin
täydennyksin Hankasalmen kunnan jätevedenpuhdistamon
(Hankasalmi) kalataloudellisen tarkkailuohjelman vuodesta 2019
alkaen.


NÄHTÄVÄNÄPITO Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on nähtävänä Pohjois-Savon ELYkeskuksen
Jyväskylän toimipaikassa eli Keski-Suomen ELYkeskuksessa
(Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä), ELY-keskuksen
internet-sivustolla (www.ely-keskus.fi -> Keski-Suomi tai Pohjois-Savo -
> Ajankohtaista -> Kuulutukset) sekä Hankasalmen kunnassa 8.4.2019
asti.


MUUTOKSENHAKU Päätökseen voi hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviranomaiselta. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen
liitteenä.


LISÄTIETOJA ANTAA
Kalastusbiologi Hanna Ahonen puhelimitse 0295 024021 tai sähköpostilla
etunimi.sukunimi(a)ely-keskus.fi

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Järvi-Suomen kalatalouspalvelut

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme J

Jyväskylän toimipaikka Puh. 0295 024 500 www.ely-keskus.fi PL 250 40101 Jyväskylä Sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Linkit

Esitys tarkkailuohjelmaksi

Päätös tarkkailuohjelmasta

Kiertonet - Tutustu kohteeseen tästä

 

Hankasalmen kunta pyytää tarjouksia Keskisen luontopolun kunnostuksesta


Tarjouspyyntö on julkaistu osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hankasalmi.


Tarjoukset tulee tehdä 26.3.2019 klo 15.00 mennessä.