Ville Jauhiainen on jättänyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle maastoliikennelain 30 §:n mukaisen hakemuksen, joka koskee jäärataharjoittelua enintään viidellä moottoripyörällä Kuuhankaveden Viinikkalanselän jäällä.  Harjoituksia järjestetään 10.12.2018 – 30.3.2019, ajoittain tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo 12-15.   

Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea ja niillä joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus, on tilaisuus ilmaista kirjallisesti mielipiteensä asiasta 15.10.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Hakemukseen voi tutustua Hankasalmen kunnanvirastolla (Keskustie 41, 41520 Hankasalmi) ympäristötoimistossa.  Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

 

Hankasalmella 17.9.2018


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Kuuhankaveden koululla, os. Kirkkotie 3  torstaina 20.9.2018 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  25 Lisämäärärahan myöntäminen perusturvalautakunnalle talouden osavuosiraportin 1-6 2018 perusteella

§ 26 Mäkituvan asuntojen vuokrat

§ 27 Lyhytaikaisen laitoshoidon muutos

§ 28 Täyttöluvan hakeminen rehtorin virkaan 1.1.2019 alken

§ 29 Sivistyspalveluiden organisaatiorakenteen kehittäminen

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 27.9.2018

 

Hankasalmella 13.9.2018
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Hankasalmen kunta aloittaa Näkinniementien saneerauksen välillä Pajatie – Yrjönkatu viikolla 35.

Lisätietoja: Varikon työnjohtaja puh. 014 267 1247

 

Julkipanoilmoitus (pdf)

 

 

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 27.8.2018 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  22 Koulukeskuksen rakentaminen – Hankintaoikaisu osallistumishakemuksen pisteytykseen

§ 23 Eron myöntäminen Saija Nurmelalle luottamushenkilötehtävän hoidosta

§ 24 Perhekeskus tilainvestointi

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 30.8.2018

 

Hankasalmella 23.8.2018
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja