Muovin kierrätys ja sen lisääminen kiinnostavat yleisesti tällä hetkellä erittäin paljon. Saamme aiheesta paljon tiedusteluja. Jätelain mukaisesti pakkausmuovin keräyksestä vastaa tuottajayhteisö eli tässä tapauksessa RINKI Oy, jonka ylläpitämiä pisteitä on toimialueellamme Hankasalmella, Karstulassa, Pihtiputaalla, Saarijärvellä, Viitasaarella ja Äänekoskella. Jätelaki mahdollistaa, että tuottajayhteisön lisäksi kunta voi halutessaan järjestää muovin täydentävää keräystä. Sydän-Suomen jätelautakunta vastaa siitä millä laajuudella sen toimialueen kunnissa järjestetään muovin keräystä.

Jätelautakunta päätti kokouksessaan 3.12.2019 § 55 muovin täydentävästä kiinteistökohtaisesta keräyksestä sekä alueellisen keräyksen järjestämisestä. Jätelautakunta päätöksen mukaisesti kaikissa jäsenkunnissa tulee olla täydentävä muovipakkauskeräys, jonka Sammakkokangas Oy järjestää, mikäli Rinki Oy ei sitä ole kunnassa järjestänyt. Nämä Sammakkokankaan ylläpitämät pisteet on perustettu Kannonkoskelle, Kinnulaan, Kivijärvelle, Multialle, Petäjävedelle, Suolahteen ja Uuraisille. Täydentävät pisteet on tarjottu, koska jätelautakunta on halunnut kohdella kaikkia jäsenkuntia tasapuolisesti ja tarjota mahdollisuuden muovipakkausten lajitteluun ja kierrättämiseen. Huomion arvoista tässä alueellisessa täydentävässä keräyksessä on, että:

- Se ei ole peruste pidentää kiinteistön astian tyhjennysväliä (tyhjennysvälikäytäntö on jo nykyisellään verrattain pitkä, keräysverkosto on vielä vähäinen)

- Siitä aiheutuvat kustannukset katetaan perusmaksulla tai ekomaksulla → vaikutus on korottava, muovista ei materiaalina saada tuloja

Jätelautakunnan linjaus on selkeä, eikä kiinteistökohtaista keräystä ainakaan vielä aloiteta. Jätelautakunta päätöksen mukaisesti odotetaan valmisteilla olevan jätelainmuutoksen valmistumista. Laki on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa kesään mennessä. Lisäksi tarvitaan lisätietoja muovinkeräyksen kustannuksista ja jatkokäsittelystä, ennen kuin voidaan ajatella kiinteistökohtaisen keräyksen aloittamista. Tämä tarkoittaa, että toimialueemme kuntien kotitalouksissa tai kuntien palvelutoiminnan kohteissa ei ole mahdollista ottaa omaa astiaa muovipakkausjätteelle.

Jätelautakunnan päätöksessä perusteina on käytetty seuraavia asioita:

- Harvaan asutulla alueella, ei ole ympäristön tai ilmaston kannalta positiivista hyötyä muovin keräämisestä kiinteistöltä, koska sen kuljettamisesta aiheutuu kohtuuttoman paljon päästöjä suhteessa saatuun hyötyyn.

- Muovin kerääminen on kallista. Sen keräämistä varten tulee olla oma ajoreitti jne. Tällöin keräämisen kustannukset ovat vähintään samaa tasoa, kuin sekajätteellä → asiakkaan kustannukset saattavat jopa kasvaa.

- Muovin kierrättämiseen tällä hetkellä oleva kapasiteetti ei ole riittävä ja kierrätetyn muovin määrä on yli tarpeen, koska jalostuslaitoksia on vain yksi koko maassa. Tämä tarkoittaa sitä, että muovia varastoidaan ja kuljetetaan ulkomaille

- Uusiomuovin tuotteistamisessa on puutteita ja valmistettavien tuotteiden valikoima on melko suppea.

- Muovin kierrätysasteeksi on ilmoitettu 70 %, eli kierrätetystä muovista menee polttoon joka tapauksessa vähintään 30 %.

→ Jätelautakunta on katsonut edellä mainituin perustein muovin keräyksen kiinteistöiltä tällä hetkellä kannattamattomaksi. 

Hankasalmi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Multia, Petäjävesi Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski

Muovipakkausten keräyksen kannattavuutta on selvitetty

Muovipakkausten kierrätyksen ympäristövaikutuksia suhteessa sekajätteen energiahyödyn-nykseen selvitettiin Keski-Suomen liiton hallinnoimassa CircWaste -osahankkeessa. Sammakkokangas on mukana kyseisessä hankkeessa. Muovipakkausten keräyksen haasteita ovat materiaalin keveys ja pitkäksi muodostuvat kuljetusmatkat käsittelylaitokseen. Harvaan asutuilla alueilla alueen sisäiset kuljetukset muodostuvat verrattain pitkiksi. Selvityksen mukaisesti muovipakkausten keräyksessä saavutetaan selkeä ympäristöhyöty tiheästi asutuissa kaupungeissa. Suomessa tarvittaisiin myös lisää muovinjalostamoja, koska yksi laitos ei riitä käsittelemään kaikkea Suomessa syntyvää pakkausmuovia. Vielä varsin usein törmätään siihen ajatukseen, että sekajäte päätyisi jätteen loppusijoitukseen. Sammakkokangas on toimittanut jo neljättä vuotta kaiken alueella syntyvän sekajätteen energiahyödynnykseen.

Kokemuksia täydentävästä keräyksestä

Sammakkokangas aloitti edellä mainituissa kohteissa muovipakkausten täydentävän keräyksen kesäkuussa 2019. Puolen vuoden kokemuksen mukaisesti kerättyä muovitonnia kohden kertyy yli kolmenkertaiset kustannukset suoraan energiatuotantoon menevään sekajätteeseen nähden. Kustannusten nousun suurin haaste on muovin keveys.

Kaikissa Sammakkokankaan osakaskunnista kerättiin muovipakkauksia yhteensä 120 tn vuonna 2019. Tässä luvussa on mukana Rinki ekopisteillä kerätyt tonnit Sammakkokankaan keräämien tonnien lisäksi. Muovi täyttää tehokkaasti jäteastian, mutta sekajätteen kokonaismäärään tällä ei juuri ole merkitystä. Energiatuotantoon ohjautui noin 11 000 tonnia sekajätettä.

Biojätteen, lasin, metallin ja kartongin lajittelussa parannettavaa

Ennen muovipakkausten keräyksen laajentamista keskitymme biojätteen, lasin, metallin ja kartongin keräyksen parantamiseen. Erityisesti biojätteen lajittelua tulisi saada parannettua koko toimialueella. Biojätteen määrää sekajätteessä on seurattu koostumustutkimuksissa. Sekajätteen painosta noin 25–30 % on biohajoavaa jätettä. Sekajätettä joudutaan varastoimaan muutamia viikkoja ennen polttoon toimittamista, mikä aiheuttaa sen, että biojäte alkaa mädäntyä aiheuttaen metaanipäästöjä ilmaan. Toisaalta kostea biojäte heikentää sekajätteen lämpöarvoa ja happamana aineena se aiheuttaa myös korroosiota.

Lisätietoja

Sydän-Suomen jätelautakunta

Heli Pekkarinen

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

050 3903 765

Sammakkokangas Oy

Outi Ruuska

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 4685 500

Stipendiä voivat hakea ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa 1.3.2019–29.2.2020 tutkinnon suorittaneet hankasalmelaiset.

 

Stipendin myöntämisen ehdot

  1. hakijan kotipaikka on Hankasalmen kunta opintojen alusta lähtien yhtäjaksoisesti stipendin myöntämiseen saakka
  2. hakija suorittaa ensimmäisen ammattiin pätevöittävän tutkinnon
  3. stipendi myönnetään hakemuksesta ja vain kerran samalle henkilölle

Stipendin suuruus

  • ylempi korkeakoulututkinto  2000 euroa
  • alempi korkeakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) 1000 euroa
  • ammattiopisto tai muu vastaava ammattitutkinto 500 euroa

 

Stipendi on veronalaista tuloa ja siitä toimitetaan ennakonpidätys.

Hakemukseen tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta, kotipaikkatodistus kotikunnasta opintojen alusta lähtien yhtäjaksoisesti stipendin myöntämiseen saakka, sekä verokortti.

Hakemus tulee toimittaa viimeistään 6.3.2020 sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai osoitteella Hankasalmen kunta, Kunnanhallitus, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.
Lisätietoja, sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  tai puh.  014 2671 213

Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston neuvonnassa ja  Hankasalmen kunnan sivuilla,  /www.hankasalmi.fi > hallinto-ja-talous > lomakkeet


23.1.2020

KUNNANHALLITUS

 

 

Hankasalmen kunnanvirasto, osoite Keskustie 41, 41520 Hankasalmi
avoinna klo 9.00–15.00, (torstaina 9.4. ja torstaina 18.6. suljetaan klo 14.00)
Kunnanvirasto pidetään suljettuna seuraavina aikoina: 22.5.2020,  29.6.-12.7.2020  ja  23.12.2020-6.1.2021.

Kunnan puhelinvaihde (014) 2671 000
 
kunnan kotisivut: www.hankasalmi.fi
sähköpostiosoitteet: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.,
kunnan virallinen sähköpostiosoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


TOIMIELINTEN KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO VUONNA 2020

Kunnanvaltuusto
Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti monitoimitalossa, os. Kirkkotie 3, 41520 Hankasalmi. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta kunnan verkkosivuilla ja Hankasalmen Sanomissa.

Kunnanhallitus
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo 16.00 alkaen kunnanvirastotalon kokoushuoneessa. Seuraavat  kokoukset pidetään  3.2., 10.2., 2.3., 30.3., 20.4., 11.5., 1.6., 15.6.

Tarkastuslautakunta
Seuraavat tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään 21.2.,  20.3.,  24.4.

Sivistyslautakunta
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 2. tiistaina.

Perusturvalautakunta
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä torstaina.

Ympäristölautakunta
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 3. tiistaina.

Rakennus- ja valvontalautakunta
Kokoukset pidetään tarvittaessa kuukauden 2. torstaina.


Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat julkisten asioiden osalta julkaistaan kunnan verkkosivuilla  osoitteessa http://hankasalmi.tweb.fi/

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päätöksiä tehneellä viranhaltijalla. Kunnanjohtajan, sivistystoimenjohtajan, kiinteistöjohtajan, palvelujohtajan ja teknisen päällikön julkiset päätökset julkaistaan kunnan verkkosivuilla osoitteessa http://hankasalmi.tweb.fi/

 

Hankasalmella   23.1.2020

KUNNANHALLITUS

Hankasalmen kunnassa on tullut vireille Niemisjärven asemakaavan muutos Pienmäen asuntoalueella.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on voimassa olevaan kaavaan kirjattujen rakennusmääräysten ja -alojen tarkastelu/”helpottaminen”, jotta kaava lähtisi toteutumaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on julkisesti nähtävillä Hankasalmen kunnanvirastolla, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.hankasalmi.fi. Osallinen voi antaa vapaamuotoisesti palautetta OAS:sta kaavaprosessin aikana.

Tutustu: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

Lisätietoja tekninen päällikkö puh. 014 267 1229. 


HANKASALMEN KUNTA

 

 

Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy hakee ympäristöluvan muutosta osoitteessa Kangasniementie 430 sijaitsevan laitoksen toiminnalle.  Alueella vastaanotetaan, lajitellaan, siirtokuormataan ja välivarastoidaan tavanomaisia jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua ja vaarallisia jätteitä. Ympäristölupaa haetaan enintään 15 200 tonnin vuotuiselle jätemäärälle.  Hakijan yhteystiedot ovat Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy, Kangasniementie 430, 41500 Hankasalmi as. 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa 16.1.-24.2.2020. Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

Kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivuilla 16.1.2020, ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 24.2.2020 klo 15 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai sähköisesti osoitteella sirpa.peitsenheimo-aarnio(at)hankasalmi.fi.

 

Kuulutuksen liitteisiin linkit:

Hakemus        Asemapiirros       Tiivistelmä yleisölle        Vakuuslaskelma

 


Hankasalmella 16.1.2020

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

 

Hankasalmen kunnan tiedote tulorekisteritietojen käytöstä varhaiskasvatusmaksujen käsittelyssä