Hankasalmen kunnanvirasto pidetään suljettuna

  23.12.2019 - 6.1.2020 välisen ajan

 Kiireellisiä asioita varten on järjestetty seuraavat palvelut:

Sosiaalipalvelut, päivystysnumero kiireellisen sosiaalityön ja lastensuojelun asioissa on klo 9 – 15

  puh. 014 2671 225  ajalla   23. – 27.12.2019
  puh. 014 2671 223  ajalla   30.12.2019 – 3.1.2020     
 
Ympäristötoimi,  kiinteistönhoidon ja kunnallistekniikan vikailmoituksien päivystysnumero on

  puh. 014 2671 952 ajalla  23.12.2019 – 6.1.2019
 
Päivähoidon päivystys

Päivähoidon päivystys ajalla 23.12.2019 - 1.1.2020  on
Metsätähden päiväkodissa puh. 014 2671 323

Päiväkotien kiinnioloajat
Sinisiiven  päiväkoti 23.12.2019-1.1.2020
Sillankorvan päiväkoti 23.12.-29.12.2019
 
  
Kunnan ilmoitustaululla kuulutettavat kuulutukset ovat nähtävänä pääkirjastossa kirjaston aukioloaikana os. Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi.  Kunnan muut viralliset kuulutukset ovat nähtävänä kunnan  verkkosivuilla.


Hankasalmi  12.12.2019

 KUNNANHALLITUS

Ympäristönsuojelusihteeri on päätöksellään 77/2019/1 hyväksynyt Ville Jauhiaisen tekemän maastoliikennelain 30 §:n mukaisen hakemuksen, joka koskee jäärataharjoittelua moottoripyörällä Kuuhankaveden Viinikkalanselän jäällä 12.12.2019 – 11.4.2020.  Harjoittelu on sallittu tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo 12–15, kuitenkin enintään 2 päivänä viikossa.

Päätös on nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa (Keskustie 41, 41520 Hankasalmi) ja viraston ollessa joululoman takia suljettuna pääkirjastossa (Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi) 10.12.2019 – 16.1.2020.   Muistutusaika päättyy 16.1.2020.

Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

Hankasalmella 10.12.2019
Rakennus- ja valvontalautakunta

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 9.12.2019 klo 18.00 alkaen

 


Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  40 Lisämääräraha perusturvalautakunnalle talousarvion osavuosiseurannan perusteella

§ 41 Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023

§ 42 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian perussopimuksen muutokset

§ 43 Hyvinvointikertomus vuodelta 2019

§ 44 Kuntapaikkojen tarjoaminen oleskeluluvan saaneille turvapaikan hakijoille vuodelle 2020

§ 45 Selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksen havaintoihin

§ 46 Sidonnaisuusilmoitusten toteaminen

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 10.12.2019

 

Hankasalmella 5.12.2019
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

Tiedote jätelaskutuksesta ja jätehuollosta

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 22.11.2019, diaarinumero 19/0230/2


Asia 

Valitus vesitalousasiassa, Kuuhankaveden säännöstelyn muutos 

 

Asianosaiset  
Valittajat   
Luvan hakija  

 
Päätös, josta on valitettu 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös  18.12.2017 nro 159/2017/2 


Käsittely hallinto-oikeudessa

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

  Aluehallintoviraston päätöksen lupamääräystä 2 muutetaan.

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

 

Muutoksenhaku 

Päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
  


Hankasalmella 25.11.2019

 


Käy huutamassa täällä:

Kiertonet - Hankasalmen kunta

Huutoaikaa 22.11.2019 saakka.