PUUTARHAJÄTTEEN KERÄYS

Kompostoituvaa puutarhajätettä otetaan vastaan asemalla ja Niemisjärvellä 26.4. – 13.5.2019.

Vastaanottopaikat ovat:
- asemalla rautatieaseman piha (Ratakatu 7)
- Niemisjärvellä Pysäkkipuiston ekopiste (Osuuskuntatie 2)

Vastaanottopisteissä on jätelavat risuja ja puutarhojen haravointijätettä varten. Puutarhajätteet tulee nostaa lavalle. Puutarhajätteen seassa ei saa olla kiviä, maata tai muuta jätettä. Jätettä otetaan vastaan vain yllä mainittuna aikana. Alueille ei saa tuoda muuta jätettä.

Kirkonkylän entisellä kaatopaikalla (Kortekujan päässä) otetaan vastaan risuja ja haravointijätettä. Avainta voi lainata Melli-Ellistä kahvilan aukioloaikoina.

Hankasalmen kunta
Jätehuolto

 

Timpan Grillikioski ky/ Ruokoniemi camping Timo Koivuniemi on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.  Ilmoitus koskee kirkonkylällä Ruokoniemen leirintäalueen kahvilassa ja terassilla järjestettäviä karaokeiltoja ja bändi-iltoja 30.4.-8.9.2019. Mahdolliset karaokeillat järjestetään sisällä kahvilassa.  Bändi-iltoja järjestetään ulkona noin kerran kuussa, iltaisin klo 24.00 asti.  Lisäksi rannassa järjestetään pienimuotoinen festivaali 9.-11.8.2019.

Asiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa. Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on tilaisuus esittää kirjallinen mielipide asiasta 23.4.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319).

 

Hankasalmella 2.4.2019


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

 

 

Julkipanoilmoitus (linkki)


Hankasalmen kunnan Infrapalvelut hakee ympäristölupaa kirkonkylän maankaatopaikalle osoitteessa Kortekuja 6.  Alue toimii myös asfalttijätteen välivarastona, ja asfalttia murskataan alueella syksyisin.  Hakijan yhteystiedot ovat Hankasalmen kunta, Infrapalvelut, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.  Yhteyshenkilö on Tiina Pellinen, p. 014 2671 229.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa 15.3.-15.4.2019. Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus esittää kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 15.4.2019 klo 15 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai sähköisesti osoitteella sirpa.peitsenheimo-aarnio(at)hankasalmi.fi.

 

 


Hankasalmella 14.3.2019


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina  14.4.2019


HANKASALMEN KUNNAN ÄÄNESTYSPAIKAT

Äänestysalue          Äänestyspaikka        Osoite
001    Asema           Aseman koulu           Kuuhankavedentie 39
002   Kirkonkylä    Monitoimitalo           Kirkkotie 3
003   Niemisjärvi   Niemisjärven koulu  Koulunmäentie 6

Äänestyspaikat ovat avoinna  klo  9.00-20.00


Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.- 9.4.2019

HANKASALMEN KUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA  AJAT

Kirkonkylällä pääkirjasto, os. Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi
ke–pe     3.-5.4.2019 klo  10–17
la–su      6.-7.4.2019 klo   10–14
ma–ti      8.-9.4.2019 klo  10–17

Aseman kylällä Versowood Oy:n kokoustila os. Kuuhankavedentie 24-26, 41500 Hankasalmi as.
ma-ti     8.-9.4.2019 klo 10-17


Ennakkoon voi äänestää missä tahansa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tulee tehdä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 2.4.2019 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti osoitteella: Hankasalmen kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi, sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse 014 267 1213.
Kotiäänestys toimitetaan 4.4.2019.

Ennakkoäänestys laitoksissa
Kunnan vaalitoimikunta tiedottaa erikseen ennakkoäänestyksestä kunnan alueella
olevissa laitoksissa.

Henkilöllisyyden selvittäminen
Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestäjän että vaalipäivänä äänestävän on esitettävä vaalitoimitsijalle/vaalilautakunnalle selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden selvittämiseen käy poliisiviranomaisen antama henkilötodistus, kuvallinen Kela-kortti, ajokortti tai passi.

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti
Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin viimeistään 21.3.2019 niille äänioikeutetuille joiden osoite on tiedossa. Äänestää voi siinä äänestyspaikassa joka on merkitty ilmoituskorttiin. Äänioikeusrekisteri on nähtävänä maistraatissa 4.3.2019 alkaen. Jos merkintä äänioikeusrekisterissä on virheellinen, voi äänioikeusrekisteriä koskevan oikaisuvaatimuksen tehdä maistraatille viimeistään 29.3.2019 ennen klo 16.00.

 

Hankasalmella   14.3.2019

Keskusvaalilautakunta