Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 16.11.2018 antanut päätöksen nro 140/2018/1

Hakija
Vapo  Oy

Asia ja sijainti
Kivisensuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Hankasalmen kunnassa noin, 12 km kuntakeskuksesta kaakkoon.

 Päätös on nähtävillä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Valitusaika on 16.11. – 17.12.2018. Hankasalmen kunnan kirjastoissa ja Pieksämäen kaupungin kirjastoissa on käytettävissä yleisötietokoneita asiakirjojen katsomiseen. Päätös on nähtävissä myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa, Wolffintie 35, Vaasa.
 
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 17.12.2018.

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä valitusajan Hankasalmen kunnan ja Pieksämäen kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöylitarkastaja Johanna Ojala, puh. 0295 018 791,
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 16.11.2018 antanut päätöksen nro 141/2018/1

Hakija
Uusi-Hallan Konetyö Oy (aiemmin Koneurakointi Seppo Matilainen Ky)

Asia ja sijainti
Kivisensuon eteläosan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Hankasalmi

Päätös on nähtävillä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Valitusaika on 16.11. – 17.12.2018. Hankasalmen kunnan kirjastoissa ja Pieksämäen kaupungin kirjastoissa on käytettävissä yleisötietokoneita asiakirjojen katsomiseen. Päätös on nähtävissä myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa, Wolffintie 35, Vaasa.
 
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkym-menen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa pää-töksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 17.12.2018.

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä valitusajan Hankasalmen kunnan ja Pieksämäen kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöylitarkastaja Johanna Ojala, puh. 0295 018 791,
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on myöntänyt ympäristöluvan lypsykarjanavetan laajentamiselle Hankasalmen kunnan Säkinmäen kylän Oinasmäen tilalla (RN:o 77-417-14-0).  Lehmien (50 paikkaa) ja nuorkarjan lanta varastoidaan olemassa olevissa ja rakennettavassa uudessa lietelantalassa. 

Päätös on nähtävillä valitusaikana Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.  Päätöksen antopäivä on 13.11.2018. Valitusaika päättyy 13.12.2018.
 
Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319).

 

 

 


Hankasalmella 12.11.2018

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

Delete Finland Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.  Ilmoitus koskee Hankasalmen terveyskeskuksen (Tammela ja Tammiranta) perustusten purkutyötä 3.12.2018 – 28.2.2019.  Toiminta-ajoiksi on ilmoitettu maanantaista perjantaihin klo 7-19, lauantaisin klo 7-17 ja sunnuntaisin klo 8-16.  Käytännössä työtä tehdään yleensä maanantaista torstaisin.

Asiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa. Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on tilaisuus esittää kirjallinen mielipide asiasta 29.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Tiedusteluihin vastaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio (p. 014 2671 319).

 

Hankasalmella 8.11.2018


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

Vesilain mukainen päätös


Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 7.11.2018 antanut päätöksen nro 83/2018/2.
Hakija
Hanka-Taimen Oy
Asia
Poikkeuslupahakemus Vanajajärven säännöstelyyn, Hankasalmi, Pieksämäki


Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 7.11. – 7.12.2018 Hankasalmen kunnan ja Pieksämäen kaupungin ilmoitustauluilla. Päätös on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Hankasalmen kunnan ja Pieksämäen kaupungin kirjastoissa on käytettävissä yleisötietokoneita asiakirjojen katsomiseen. Päätös on nähtävillä valitusaikana myös Län-si- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa (Wolffintie 35, Vaasa).
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 7.12.2018.


Valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa.

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Lisätietoja antavat  Ympäristöylitarkastaja Leena Erving, puh. 0295 018 748
sähköpostiosoitteet: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mt 641 kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Ristilä – Hankasalmi kk, rakennussuunnitelma

Keski-Suomen ELY-keskus ja Hankasalmen kunta laativat rakennussuunnitelmaa erillisen kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi maantien 641 varteen välille vt 9 Ristilä – Hankasalmen kk. Rakennussuunnitelma valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä ja hankkeen rakennustyöt käynnistyvät kesällä 2019.

Rakennussuunnitelma on nyt luonnosvaiheessa ja luonnosta esitellään kuntalaisille ESITTELYTILAISUUDESSA 23.10.2018 klo 18-20 Hankasalmen Kuuhankaveden koulun ruokasalissa (Kirkkotie 3 B-C). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tilaisuudessa ovat mukana ELY-keskuksen, Hankasalmen kunnan ja suunnittelukonsultin edustajat. Tilaisuus on kaikille avoin eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Lisätietoja antavat:

Keski-Suomen ELY-keskus
Janne Jaatinen
0295 024 683

Hankasalmen kunta
Tiina Pellinen
014 267 1229

Pöyry Finland Oy
Petteri Hulkko
040 764 2162