Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Kuuhankaveden koululla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 18.3.2019 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  1 Hankasalmen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 2019

§ 2 Hankasalmen kunnan jätehuollon järjestäminen

§ 3 Tarkastuspalveluiden kilpailutus

§ 4 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen

§ 5 Työterveyshuollon yhtiöiden osakassopimusten tiedoksi merkitseminen

 


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 20.3.2019

 

Hankasalmella 14.3.2019
Tuomo Silvast
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ 8.3.2019


PÄÄTÖKSEN ANTAJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HAKIJA Hankasalmen kunta
ASIA Hankasalmen kunnan jätevedenpuhdistamon (Hankasalmi)
kalataloudellinen tarkkailuohjelma vuodesta 2019 alkaen


PÄÄTÖKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy eräin
täydennyksin Hankasalmen kunnan jätevedenpuhdistamon
(Hankasalmi) kalataloudellisen tarkkailuohjelman vuodesta 2019
alkaen.


NÄHTÄVÄNÄPITO Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on nähtävänä Pohjois-Savon ELYkeskuksen
Jyväskylän toimipaikassa eli Keski-Suomen ELYkeskuksessa
(Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä), ELY-keskuksen
internet-sivustolla (www.ely-keskus.fi -> Keski-Suomi tai Pohjois-Savo -
> Ajankohtaista -> Kuulutukset) sekä Hankasalmen kunnassa 8.4.2019
asti.


MUUTOKSENHAKU Päätökseen voi hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviranomaiselta. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen
liitteenä.


LISÄTIETOJA ANTAA
Kalastusbiologi Hanna Ahonen puhelimitse 0295 024021 tai sähköpostilla
etunimi.sukunimi(a)ely-keskus.fi

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Järvi-Suomen kalatalouspalvelut

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme J

Jyväskylän toimipaikka Puh. 0295 024 500 www.ely-keskus.fi PL 250 40101 Jyväskylä Sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Linkit

Esitys tarkkailuohjelmaksi

Päätös tarkkailuohjelmasta

Kiertonet - Tutustu kohteeseen tästä

 

Hankasalmen kunta pyytää tarjouksia Keskisen luontopolun kunnostuksesta


Tarjouspyyntö on julkaistu osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hankasalmi.


Tarjoukset tulee tehdä 26.3.2019 klo 15.00 mennessä.

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee Hankasalmen kirkonkylän koulukeskuksen alueen rakennustöihin liittyvää louhintaa.   Melua aiheuttavia työvaiheita voidaan tehdä 7.6. – 16.7.2019 arkisin klo 7-18.  Määräyksiä on lisäksi annettu pölyn leviämisen estämisestä ja mahdollisesta polttonesteiden varastoinnista.


Päätös on nähtävänä 7. – 28.6.2019 kunnanvirastolla ympäristötoimistossa (Keskustie 41, 41520 Hankasalmi) ja 1. – 8.7.2019 pääkirjastossa (Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi).  Päätöksen antopäivä on 7.6.2019.  Valitusaika päättyy 8.7.2019.

 

Hankasalmella 6.6.2019


Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta

 

Tapiolan maitotila on jättänyt ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen maidontuotannon laajentamisesta Kuuhankaveden kylän Tapiolan tilalla, osoitteessa Kovalanrannantie 790, 41520 Hankasalmi.  Laajennuksen jälkeen eläinsuojissa on paikkoja 159 lypsylehmälle, 80 hieholle ja 42 vasikalle. 


Asiakirjat ovat nähtävänä Hankasalmen kunnanvirastolla ympäristötoimistossa kuulutusaikana 5.3.-4.4.2019. Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, puh. 014 2671 319.  


Niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä kirjallinen muistutus asiasta, ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallinen mielipide asiasta.  Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 4.4. klo 15.00 mennessä osoitteella Hankasalmen kunta, Rakennus- ja valvontalautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai sähköisesti osoitteella sirpa.peitsenheimo-aarnio(at)hankasalmi.fi.


Hankasalmella 5.3.2019

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta