Hankasalmen kunnanvaltuuston kokous pidetään Monitoimitalolla, os. Kirkkotie 3  maanantaina 13.5.2019 klo 18.00 alkaen

 

Kokouksessa tulee käsiteltäväksi seuraavat asiat:


§  7  Sillankorvan ja Metsätähden päiväkotien johtajuusjärjestelyt

§  8  Valtuutettujen ja kunnan jäsenten tekemät aloitteet

§  9  Sakupe Oy:n osakkeiden osto

§ 10 Monetra Keski-Suomi Oy:n osakkaaksi ryhtyminen

§ 11 Monetra Oulu Oy:n osakkeiden osto

§ 12 Lisämäärärahan anominen palolaitokselle

§ 13 Lisämäärärahan anominen monitoimitalolle

§ 14 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Ristilä-  Hankasalmi kk

§ 15 Hankintaoikaisuvaatimus tarkastuspalveluiden kilpailutuksesta

§ 16 Periaatepäätös avosairaanhoidon palvelujen järjestämisestä Hankasalmella

§ 17 Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

§ 18 Valtuuston puheenjohtajan vaali

§ 19 Kunnanhallituksen vaali

§ 20 Kärkkäälän koulun myynti

 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,   pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla http://hankasalmi.ktweb.fi/ 15.5.2019

 Hankasalmella 9.5.2019
 Tuomo Silvast
 kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Hankasalmen kunta järjestää vaarallisten jätteiden keräilyn koti- ja maatalouksille.

Keräysautot kiertävät seuraavan aikataulun mukaisesti:

Perjantai 24.5.  
  
KÄRKKÄÄLÄ jätepiste, Saksalansaarentie 29 8.30 - 9.30
RISTIMÄKI koulun levike, Konnevedentie 717 10.00 - 11.00
HAVUSALMI  ent. kaupan piha, Havusalmentie 594 11.30 - 12.30
SÄKINMÄKI  P-paikka. Säkinmäentie 870 13.00 - 14.00
VENEKOSKI  ent. koulun piha, Venekoskentie 469 14.30 - 15.15
  
Lauantai 25.5.  
  
NIEMISJÄRVI ent. kaupan piha, Niemisjärventie 23 08.30 - 10.00
ASEMA Salen pysäköintialue 10.30 - 12.00
KANKAINEN Liikennekeidas Jari-Pekka 12.30 - 13.45
KIRKONKYLÄ tori, Riukulantie 2 14.15 - 15.30
   

Keräysautoihin otetaan vastaan mm:
Akkuja, loisteputkia, energiansäästölamppuja, elohopeamittareita, jäteöljyä, öljyn suodattimia ja muita öljyisiä jätteitä, torjunta- ja peittausaineita, puunsuoja-aineita, maaleja, lakkoja, hartseja, liuottimia, liimoja, happoja, emäksiä ja lääkkeitä.

Eri jätelaadut on pidettävä erillään toisistaan. Keräyspisteisiin saa viedä jätettä vain mainittuina aikoina. Yli 200 l:n jäteöljyerät noudetaan suoraan tuottajilta tilausten mukaan (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 010 755 1625).

 

 

Hankasalmen kunta   
Jätehuolto  
Keskustie 41   
41520 Hankasalmi

Hankasalmen kunta jatkaa Näkinniementien saneerausta viikolla 20.

Lisätietoja: Varikon työnjohtaja puh. 014 267 1247

 

Lupa lintujen rengastamiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla

Tutkimuslupa

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina  26.5.2019


HANKASALMEN KUNNAN ÄÄNESTYSPAIKAT

Äänestysalue  Äänestyspaikka Osoite
001   Asema  Aseman koulu Kuuhankavedentie 39
002   Kirkonkylä  Monitoimitalo Kirkkotie 3
003   Niemisjärvi  Niemisjärven koulu Koulunmäentie 6

Äänestyspaikat ovat avoinna  klo  9.00-20.00


Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15.-21.5.2019

HANKASALMEN KUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA  AJAT

Kirkonkylällä pääkirjasto, os. Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi
ke–pe    15.-17.5.2019 klo 10–17
la–su     18.-19.5.2019 klo 10–14
ma–ti     20.-21.5.2019 klo 10–17

Aseman kylällä Versowood Oy:n kokoustila os. Kuuhankavedentie 24-26, 41500 Hankasalmi as.
ma-ti     20.-21.5.2019 klo 10-17


Ennakkoon voi äänestää missä tahansa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tulee tehdä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 14.5.2019 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti osoitteella: Hankasalmen kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi, sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse 014 267 1213.
Kotiäänestys toimitetaan 17.5.2019.

Ennakkoäänestys laitoksissa
Kunnan vaalitoimikunta tiedottaa erikseen ennakkoäänestyksestä kunnan alueella
olevissa laitoksissa.

Henkilöllisyyden selvittäminen
Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestäjän että vaalipäivänä äänestävän on esitettävä vaalitoimitsijalle/vaalilautakunnalle selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden selvittämiseen käy poliisiviranomaisen antama henkilötodistus, kuvallinen Kela-kortti, ajokortti tai passi.

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti
Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin viimeistään 2.5.2019 niille äänioikeutetuille joiden osoite on tiedossa. Äänestää voi siinä äänestyspaikassa joka on merkitty ilmoituskorttiin. Äänioikeusrekisteri on nähtävänä maistraatissa 15.4.2019 alkaen. Jos merkintä äänioikeusrekisterissä on virheellinen, voi äänioikeusrekisteriä koskevan oikaisuvaatimuksen tehdä maistraatille viimeistään 10.5.2019 ennen klo 16.00.

 

 

Hankasalmella   25.4.2019

Keskusvaalilautakunta

 

 

Ympäristönsuojelusihteeri on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, joka koskee kirkonkylällä Ruokoniemen leirintäalueen kahvilassa ja terassilla järjestettäviä karaoke- ja bändi-iltoja 30.4.-8.9.2019. Mahdolliset karaokeillat järjestetään sisällä kahvilassa.  Bändi-iltoja järjestetään ulkona noin kerran kuussa, iltaisin klo 24.00 asti.  Lisäksi rannassa järjestetään pienimuotoinen festivaali 9.-11.8.2019

Päätös on nähtävänä 25.4. - 27.5.2019 kunnanvirastolla ympäristötoimistossa, osoitteessa Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.  Päätöksen antopäivä on 25.4.2019.  Valitusaika päättyy 27.5.2019.

 

Hankasalmella 24.4.2019

Hankasalmen kunta
Rakennus- ja valvontalautakunta
Keskustie 41
41520 Hankasalmi