Hankasalmen kunta pyytää tarjouksia kunnan alueella sijaitsevien aluekeräys- ja ekopisteiden jäteastioiden tyhjennyksestä ja jätteen kuljetuksesta vuosille 2020 ja 2021.
Tarjouspyyntö on julkaistu osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hankasalmi.  

Tarjoukset tulee tehdä 30.9.2019 mennessä.

Lisätietoja antaa Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, p. 014 2671 319.

KUULUTUS

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15.8.2019 Nro 19/0875/2, diaarinumero 00896/19/2299

 

Asia 

Kunnallisasiaa koskeva valitus asiassa Hankasalmen kunnan jätehuollon järjestäminen

 

Asianosaiset


Valittajat:

Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy, Hankasalmi
Sydän-Suomen Kuljetus Oy, Laukaa
Laukaan Puhtaanapito Oy, Laukaa
Tulla Ky, Kangasniemi
Seppo Tapio Jormakka, Hankasalmi


 
Päätös, josta valitetaan

Hankasalmen kunnanvaltuuston päätös 18.3.2019 § 2

 

Käsittely hallinto-oikeudessa

Vaatimukset hallinto-oikeudessa:

Hankasalmen Puhtaanapitopalvelut Oy ja sen asiakumppanit ovat yhteisessä valituskirjelmässään vaatineet kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista ja päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta Sydän-Suomen Kuljetus Oy:n, Laukaan Puhtaanapito Oy:n ja Tulla Ky:n tekemänä.

Hallinto-oikeus kumoaa Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy:n ja Seppo Tapio Jormakan valituksesta kunnanvaltuuston päätöksen.

 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


Hankasalmella 20.8.2019

KUNNANHALLITUS

 

 

Vesikatko on korjattu ja vesi on käytettävissä klo 13 alkaen.

 

HANKASALMEN KUNTA


Tiedote huoltajille  29.7.2019

Metsätähden remontin edetessä eteen on tullut uusia haasteita. Remontointi halutaan tehdä kunnolla ja sen vuoksi aikataulu siirtyy.
 
Aiottu päiväkodin palaaminen evakosta 5.8. Metsätähden päiväkodille siirtyy tämän vuoksi syyskuun loppupuolelle. Tarkempi päivämäärä selviää rakentamisen edistymisen myötä ja siitä ilmoitetaan huoltajille, kun asia on selvillä.
 
Kesäkuussa aloitettua väliaikaisratkaisua jatketaan 5.8. alkaen siten, että vuorohoito tapahtuu Sinisiivessä Niemisjärvellä ja muu päivähoito järjestetään Sillankorvassa kirkonkylällä.

Kevään kyselystä saatujen toiveiden/vastausten perusteella  varahoitopaikkojen jakaminen päiväkotien välillä jatkuu edelleen. Tämän viikon (vko 31) aikana päiväkodista otetaan vielä yhteyttä kaikkiin asiakkaisiin ja kysytään uudestaan hoitopaikkatoive evakkoajalle.
 
Pahoittelemme muutosta ja siitä teille johtuvia ylimääräisiä järjestelyjä.


Ystävällisin terveisin


Varhaiskasvatuksen henkilöstö

 

Kutsuntakuulutus 2019

Käy huutamassa täällä:

Kiertonet - Hankasalmen kunta

Huutoaikaa 16.8.2019 saakka.