KUULUTUS

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj uusii olemassa olevan 110 kV voimajohdon Jyväskylän Hämeenlahden sähköasemalta ja Joroisten Hännilään.

Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että maastotutkimukset noin 98 km:n pituisen voimajohdon uusimiseksi aloitetaan lähiaikoina Jyväskylän, Laukaan, Toivakan, Hankasalmen, Kangasniemen, Pieksämäen ja Joroisten kuntien alueilla. Kaikille tiedossamme oleville maanomistajille olemme tiedottaneet henkilökohtaisilla kirjeillä tutkimusten aloittamisesta.

Tiedote voimajohtotutkimuksista on nähtävillä mainittujen kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja/tai nettisivuilla 1.-30.9.2020 välisen ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

Täältä näet Tiedotteen voimajohtotukimuksista

Helsingissä 26. päivänä elokuuta 2020

FINGRID OYJ